245 I 2023. 1. POPORUL EVREU ESTE COMPARAT CU O VADRĂ FOLOSITĂ PENTRU A SCOATE ȘI A DĂRUI APA DIN FÂNTÂNĂ [Isaia 40.15 I Exodul 2.15–19 I Proverbele 20.5]

245 I 2023. 1. POPORUL EVREU ESTE COMPARAT CU O VADRĂ FOLOSITĂ PENTRU A SCOATE ȘI A DĂRUI APĂ DIN FÂNTÂNĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 40 : 15 I Exodul 2 : 15 – 19 I Proverbele 20 : 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Septembrie 2023 I

Nu dorim să avem o exprimare ireverențioasă dar trebuie să spunem că pentru a arăta cât de mare este utilitatea poporului Lui, Dumnezeu Și-a asemănat poporul cu o găleata (sau cu o vadră folosită în special pentru a scoate apa dintr-o fântână), cu o cumpăna (sau balanță) și cu ostroavele, în timp ce despre toate națiunile de pe pământ spunea că erau abia asemenea unei picături de apă, a unui praf de pe o cumpănă (de pe-o balanță) și a unui bob de nisip.

Este evident că de găleată, de cumpănă și de ostroave (de țărmurile mării) ai mare nevoie, în timp ce cu o picătură de apă, cu puțin praf care se așeza pe o cumpănă și cu un bob de nisip nu aveai ce să faci !

Aceasta era diferența pe care o scotea în evidență Dumnezeu pentru a-i face să înțeleagă pe cei din poporul Lui cât de necesari Îi sunt ei în comparație cu toate celelalte națiuni care nu prea Îi erau de folos.


Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu doar vom desluși :

1. De ce Și-a comparat Dumnezeu poporul cu o vadră ?

În studiile următoare vom pune accentul pe utilitatea vedrei nu pe obiectul numit vadră deoarece ne interesează utilitatea ei. Vadra era folosită pentru a scoate apa dintr-o fântână și pentru a o duce acolo unde este nevoie.

Fiind o comparație pentru poporul Lui, vom căuta să înțelegem :

  1. ce rol avea poporul Lui Dumnezeu în relația cu națiunile de pe pământ. Iar un al doilea aspect este
  2. să privesc la mine și să analizez dacă eu accept ceea ce Dumnezeu a decis să facă prin mine.

Reamintim că în Isaia 40 : 15, Dumnezeu a spus că :

„ … neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă ; El ridică ostroavele ca un bob de nisip”.

În aceste studii nu ne vom opri la cuvântul vadră ci vom analiza cuvântul din care provine el și anume ebraicul dalah care însemna : „A lăsa jos o găleată” (pentru a scoate apă).

În Vechiul Testament ebraicul dalah (din care provine cuvântul vadră) este folosit de cinci ori și vom aminti aceste cinci versete, tocmai pentru a înțelege mai bine de ce a fost comparat poporul Evreu cu o găleată (în timp ce toate națiunile de pe pământ erau asemănate abia cu picătura de apă din vadra respectivă !


Din versetele care vor fi amintite în continuare, reies trei adevăruri :

A. Fără găleată și uneori fără cineva care să te ajute nu poți avea acces la apă
B. Dumnezeu ne scoate din situațiile din care noi nu ne putem salva singuri
C. Omul priceput este indispensabil deoarece știe să scoată și să ofere exact informația de care ai nevoie.


A. Fără găleată și uneori fără cineva care să te ajute nu poți avea acces la apă

Primele trei folosiri ale cuvântului dalah (a trage, a scoate) sunt în Exodul 2 : 15 – 19 unde „a scoate apa” este folosit de trei ori în acest pasaj și anume în Exodul 2 : 16 (o singură dată) și de două ori în Exodul 2 : 19.

Aici în Exod 2 : 19, este notat răspunsul fetelor la întrebarea tatălui care a rămas mirat că fetele lui au ajuns acasă mai devreme, iar :

Ele au răspuns : „Un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor şi chiar ne-a scos apă şi a adăpat turma”.


B. Dumnezeu ne scoate din situațiile din care noi nu ne putem salva singuri

Cel de-al patrulea verset în care este folosit cuvântul dalah (a scoate, a trage sau a atrage) este în Psalmul 30 : 1 unde scrie :

Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine”.


C. Omul priceput este indispensabil deoarece știe să scoată și să ofere exact informația de care ai nevoie

În Proverbele 20 : 5 este notat faptul că :

Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele”.


Doamne Isuse, ajută-mă să-ȚI fiu asemănător și să fiu ajutorul de care TU Te folosești pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :