23 I 2024. NEIERTAREA SE PEDEPSEȘTE CU PIERDEREA LIBERTĂȚII [Matei 18.34 I Ioan 8.36 I Galateni 5.22–23]

23 I 2024. NEIERTAREA SE PEDEPSEȘTE CU PIERDEREA LIBERTĂȚII

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 18 : 34 I Ioan 8 : 36 I Galateni 5 : 22 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Ianuarie 2024 I

Pierderea libertății spirituale este un rezultat al neiertării, care atrage aduce cu sine trecerea de la viața de om liber la statutul de deținut.

Acesta este cel de-al doilea adevăr care reiese din cuvintele Domnului Isus care au fost scrise în Matei 18 : 34. În acest verset este notată decizia pe care Stăpânul, o ia imediat, cum constată neiertarea. Iar Stăpânul este Dumnezeu.

Prin Pilda robului nemilostiv, Domnul Isus ne-a avertizat clar, asupra faptului că decizia de-a nu-l ierta pe omul care își cere iertare de la cel căruia i-a greșit, atrage mânierea Lui Dumnezeu și automat aduce și pierderea libertății celui care nu vrea să ierte !


Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota acest al doilea aspect și anume :

2. Darea pe mâna chinuitorilor

În Matei 18 : 34 scrie că :

Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat [gr. paradidómi : „a preda, a da …”] pe mâna chinuitorilor …”.

Cuvântul „a da” înseamnă și „a preda pe cineva în puterea altcuiva pentru a fi băgat în închisoare”. Aceasta înseamnă de fapt, pierderea libertății spirituale, iar de acest adevăr trebuie să ținem seama.


Nouă ne place foarte mult să cităm versetul din Ioan 8 : 36, unde Domnul Isus a promis :

Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi”.

Într-o altă traducere, această promisiune este redată astfel :

Deci, dacă Fiul te va elibera, vei fi într-adevăr liber”. (New International Version)

În contextul acestui verset se vorbește despre libertatea interioară, care este un beneficiu al eliberării de sub stăpânirea păcatului, pe care numai Domnul Isus îl poate aduce. Iar om liber (gr. eleútheros) înseamnă că omul respectiv nu este sclav sau nu este sub o reținere.

Neiertarea aduce reversul acestui proces de eliberare, iar omul care nu iartă, ajunge să fie reținut într-o închisoare a stărilor sufletești, fiind lipsit de Roada Duhului.


Ce înseamnă aceasta ?

Inversul celor scrise în Galateni 5 : 22 – 23 și anume prezența în viața interioară a urii, a tristeții, a apăsărilor spirituale, a nerăbdării, a răutății, a facerii de rău, a necredincioşiei, a răutății și a lipsei stăpânirii de sine.


Nimeni nu vrea o astfel de viață, de aceea să ne ajute Dumnezeu să iertăm celui ce ne greșește și să ne cerem repede iertare când greșim ! Doamne ajută-ne la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :