235 I 2023. CREȘTINUL ESTE UN OM NU UN SUPRAOM [Geneza 3.19 I Isaia 28.12]

235 I 2023. CREȘTINUL ESTE UN OM NU UN SUPRAOM

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 3 : 19 I Isaia 28 : 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 August 2023 I

Reamintim faptul că Domnul Isus a fost Om și Dumnezeu, dar în studiile următoare vom accentua umanitatea Domnului Isus, deoarece faptul că Domnul Isus este într-un creștin nu îl va transforma pe creștin din om în supraom, deoarece el prin natura lui rămâne doar un simplu om … care însă tinde să își depășească limitele fizice (iar aici ne referim la faptul că din cauza programului încărcat, uneori se mai recurge la o odihnă parțială, la o hrănirea necorespunzătoare dar uneori chiar și la o hidratare insuficientă).

În filosofie a existat conceptul de supraom dar așa ceva în realitate nu există. Dar și creștinii pot trăi cu impresia că din moment ce în ei locuiește Domnul Isus … ei vor deveni altceva decât sunt !

Dar aceasta nu este decât o himeră deoarece chiar și lui Adam (care ne era mult superior înainte de căderea în păcat), Dumnezeu i-a spus după ce a ales ca Adam să nu-L asculte pe Dumnezeu :

ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce”. (Geneza 3 : 19)

Adam era tot țărână, deși avea o capacitate intelectuală și o putere de muncă pe care noi abia dacă ni le putem imagina (cât au putut fi ele de mari în cazul lui).

Dar supraomul este o himeră și reamintim că himera este o :

1. Închipuire fără temei, fantezie irealizabilă ; iluzie, fantasmă.

2. Monstru în mitologia antică greacă, cu cap de leu, cu corp de capră, cu aripi de pasăre de pradă și cu coadă de șarpe”. (DEX, 2009)


Despre necesitatea odihnirii scrie și în Isaia 28 : 12 unde Dumnezeu a spus :

Iată odihna ; lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească ; iată locul de odihnă !” Dar ei n-au vrut să asculte …”.

Aici este scos în evidență faptul că Dumnezeu vede când cineva simte „o slăbire a puterilor și își pierde puterile din cauza unui efort mare și îndelungat și devine obosit și sleit de puteri”.


[A se vedea definiția cuvântului ostenit conform DLRLC, 1955 – 1957]


Și se accentuează clar faptul că, voia Lui Dumnezeu este ca omul să fie lăsat să se odihnească. Iar în versetul din Isaia 28 : 12 este scoasă în evidență tocmai vinovăția celor care nu creau condițiile necesare odihnirii celui ostenit.


Dar noi nu putem motiva că nu ne putem odihni din cauza altora, (cum ar fi putut să o facă cei din vechime care nu erau lăsați să se odihnească) deoarece, în general vorbind, noi alegem să ne înjugăm la mai mult decât putem duce și noi alegem epuizarea.

Aceasta este și datorită faptului că poate de multă vreme unii dintre noi, am ales să nu mai avem cel puțin o zi de odihnă pe săptămână, adică o zi în care să nu facem nimic … ci pur și simplu să ne odihnim !


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a-mi reface timpul de odihnă, care să nu mai fie o excepție ci o regulă de viață ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :