234 I 2023. UMANITATEA DOMNULUI ISUS SAU NU UITA CĂ EȘTI UN SIMPLU OM [Efeseni 1.15 I Ioan 8.40 I Ioan 4.6–8]

234 I 2023. UMANITATEA DOMNULUI ISUS SAU NU UITA CĂ EȘTI UN SIMPLU OM !

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 1 : 15 I Ioan 8 : 40 I Ioan 4 : 6 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 August 2023 I

Domnul Isus a fost Om și Dumnezeu, dar în prezentul studiu vom accentua umanitatea Domnului Isus și vom vorbi despre trei caracteristici ale Omul Isus, deoarece faptul că Domnul Isus este într-un creștin nu îl va transforma pe creștin din om în supraom deoarece el prin natura lui rămâne doar un simplu om … care însă tinde să își depășească limitele fizice (în special cele fizice).

Observăm că și în mediul nostru a pătruns activismul și pare că am devenit cam dependenți de muncă și nu prea mai avem grijă de corpul nostru ceea ce aduce probleme de sănătate nu doar fizică și și pe plan spiritual.

În viața creștinului trăiește Domnul Isus. Apostolul Pavel, creștinilor din Efes le-a scris :

Domnul Isus care este în voi …”. (Efeseni 1 : 15)


Dar apostolul Ioan a notat cuvintele Domnului Isus (care la un moment dat a spus) :

Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu …”. (Ioan 8 : 40)

În acest verset, termenul folosit pentru om, în limba greacă este ánthrōpos. Trebuie să reamintim că ánthrōpos se traduce cu „om” dar este și termenul generic pentru „omenire, umanitate”.

Dar conform Lexiconului Biblic : „Există două cuvinte în greacă care înseamnă „om”, anēr, care se referă la un individul masculin din rasa umană și ánthrōpos, care este termenul rasial, generic și care are ideea generală de „omenire” …”, de umanitate. În acest termen sunt incluși copiii, femeile și bărbații.


Prin faptul că Domnul Isus a spus despre el Însuși că este om (ánthrōpos) practic Și-a arătat umanitatea. Pentru a argumenta această afirmație vom aminti un singur pasaj din Noul Testament și anume Ioan 4 : 6 – 8.


Despre Domnul Isus ca om, aici găsim notate trei caracteristici care dezvăluie ceva mai mult din umanitatea Lui, deoarece Domnul Isus a avut parte de :

  1. oboseala fizică,
  2. sete și de
  3. foame.

În Ioan 4 : 6 – 8 scrie că :

Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea [adică orele douăsprezece]. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. „Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării”.

De fapt, Domnul Isus nu era doar ostenit, era şi însetat şi flămând !


Asupra acestor necesități ale omului vom reveni, cu ajutorul Lui Dumnezeu deoarece noi tindem să nu ne îngrijim suficient în toate aceste privințe (oboseala, foamea și setea).

Vom încheia prezentul studiu amintind cuvintele pe care apostolul Pavel le-a scris creștinilor din Efes :

Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica …”. (Efeseni 5 : 29)


[A se vedea un studiu din Efeseni 5 : 29 aici : https://www.cezareea.ro/283-selecteaza-corect-79-intretinerea-trupului-efeseni-5-29-30-i-coloseni-2-20-23/].


Oare eu nu cumva îmi urăsc trupul prin faptul că nu îl hrănesc la timp și nici nu am atâta grijă de el cum am pentru alte lucruri de care știu să mă ocup imediat când observ că ceva nu este în regulă ?


Doamne Isuse, Te rog să ÎȚI trăiești viața prin mine și în acest domeniu pe care poate că l-am neglijat mult prea mult ! ÎȚI mulțumesc frumos pentu că mă asculți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :