215 I 2023. APA VIEȚII SAU UN MESAJ DE AVERTIZARE I. PREGĂTEȘTE-TE PENTRU ÎNTÂLNIREA CU DUMNEZEU [Ioan 4.13–14 I Luca 16.22–26 I Amos 4.12]

215 I 2023. APA VIEȚII SAU UN MESAJ DE AVERTIZARE 1. PREGĂTEȘTE-TE PENTRU ÎNTÂLNIREA CU DUMNEZEU !

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 4 : 13 – 14 I Luca 16 : 22 – 26 I Amos 4 : 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 3 August 2023 I

Apa Vieții este un sinonim al Duhului Sfânt care ne oferă atât informația reală (ne ajută să ne vedem corect și exact așa cum este starea noastră spirituală atunci când auzim sau citim Cuvântul Lui Dumnezeu) dar ne dă și puterea de-a face schimbările necesare în viața noastră pentru apropierea de Dumnezeu !

Femeii Samaritence, Domnul :

Isus i-a răspuns : „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete ; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică”. (Ioan 4 : 13 – 14)

Nu-i va mai fi sete niciodată celui care bea din Apa Domnului Isus, adică acceptă lucrarea Duhului Sfânt de aici de pe pământ, pentru că dacă nu vrea să bea de aici (adică să primească mântuirea ce poate fi obținută prin Jertfa Domnul Isus de pe cruce precum și viața veșnică), atunci când va pleca de pe acest pământ prin deces și va ajunge dincolo, va fi chinuit de sete pentru totdeauna. Să ne amintim de bogatul care a cerut o picătură de apă şi nu a primit-o …

Omul milos ar spune :

Cum să nu-i dai unui om însetat o picătură de apă ?

Iar Dumnezeu spune :

Cum să-i dai unui astfel de om o picătură de apă ?

Problema nu este apa … ci omul.

Dincolo” în viața veșnică, în Cer apă este din belşug, acolo fiind şi-un râu al apei vieţii (doar despre atât ştim noi), dar ea nu mai este disponibilă în Locul de pedeapsă deoarece magazinul de la care s-ar fi putut cumpăra … a rămas pe pământ.

În Luca 16 : 22 – 26 sunt relatate cuvintele Domnului Isus care trebuie privite cu o seriozitate maximă (deoarece amintim că în pasajul Biblic nu este folosit în niciun loc cuvântul pildă) ci Domnul Isus a relatat un caz real, al unor vecini care au făcut fiecare o alegere iar în funcție de decizia fiecăruia de pe pământ a fost și veșnicia fiecăruia dintre ei.

Din Cuvântul Lui Dumnezeu, noi știm clar că este scris că pentru întâlnirea cu Dumnezeu trebuie făcută o anumită pregătire deoarece Dumnezeu a spus :

„ … pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele !” (Amos 4 : 12)


Doamne Isuse, Te rog dă-mi Harul de-a avea bagajele pregătite pentru plecarea de pe acest pământ, tot timpul cât voi mai trăi pe acest pământ ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :