203. MÂNIA LUI DUMNEZEU 6. PILDA ROBULUI NEMILOSTIV. DE CE SĂ NU TE FACI DATOR ? [Matei 18.21-35 I Romani 13.8]

203. MÂNIA LUI DUMNEZEU 6. PILDA ROBULUI NEMILOSTIV. DE CE SĂ NU TE FACI DATOR ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 18 : 21 – 35 și Romani 13 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Iulie 2022 I

Reamintim că Pilda robului nemilostiv ilustrează faptul că un om care este dator altuia, poate intra în probleme la care nici nu s-a gândit în momentul în care a făcut împrumutul.

În context este adevărat că se referă strict la datoria de-a-l ierta pe aproapele meu care mi-a greșit, la fel cum și eu am fost (și sunt iertat de Dumnezeu), dar noi vom studia și problema îndatorării cuiva față de altcineva și consecințele negative care pot urma.

În Matei 18 : 28 – 30 sunt notate cuvintele Domnului Isus care a spus despre robul nemilostiv care doar ce fusese iertat de Stăpânul lui că :

Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă care-i era dator o sută de lei.

1. A pus mâna pe el
2. şi-l strângea de gât, zicând : „Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.” Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea : „Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti.” Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi
3. l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria”.

I-a făcut altuia exact ce merita el … dar oare așa de repede a uitat că a fost iertat ? Oare așa de repede uit și eu că sunt iertat ?


DE CE SĂ NU TE FACI DATOR ?

Deoarece nu poți știi ce urmează în viața ta. Datornicul menționat mai înainte a avut parte poate de cea mai neplăcută surpriză din viața lui … pe când el probabil că își vedea liniștit de viața lui, deodată s-a pomenit ajuns la închisoare fără a avea vreo rază de speranță !


DE CE SĂ NU TE FACI DATOR ?

Dacă Dumnezeu îngăduie ca pentru o perioadă de timp să îți pierzi venitul ?

Să ne amintim de un astfel de exemplu care este notat în Biblie. În cartea II Împărați 4 : 1 scrie că : „O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei :

Robul tău, bărbatul meu, a murit, şi ştii că robul tău se temea de Domnul ; şi cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei şi să-i facă robi.”

Exact o asemenea decizie este notată în Matei 18 : 25 :

Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria”.


Amintindu-ne de întâmplarea descrisă în cartea II Împărați 4 : 1, despre femeia dintre nevestele fiilor prorocilor, din acest pasaj biblic înțelegem că era vorba despre copii relativ mici ca vârstă, ceea ce ne duce la concluzia că și părinții erau destul de tineri și probabil că la momentul contactării împrumutului, tatăl nici nu și-a pus problema că nu va putea da înapoi ceea ce tocmai lua pe datorie …

Dar în momentul în care era venită ziua scadenței dacă datoria nu putea fi restituită se putea întâmpla ce scrie în Psalmul 109 : 11 unde este notat că :

Cel ce l-a împrumutat să-i pună mâna pe tot ce are, şi străinii să-i jefuiască rodul muncii lui !


Probabil că mulți dintre noi cunoaștem cazuri de pierderi din domeniul imobiliar pe care cunoscuți de-ai noștri le-au suferit din cauza recesiunii economice începută în decembrie 2007, care a venit și pe fondul supraevaluărilor prețurilor locuințelor.

Banii pentru locuințele cumpărate atunci, trebuiau înapoiați băncilor … dar nu mai erau locurile de muncă (sau nu mai erau salariile la fel de mari) și în plus locuința respectivă valora mult mai puțin decât în momentul cumpărării ei … așa că omul s-a trezit că tot ce a plătit ca rate, plus vânzarea locuinței lui tot nu-i acoperea valoarea împrumutului luat cândva ! Practic constata că a muncit ani de zile fără niciun folos !


Au fost situații grele care puteau fi evitate dacă familia respectivă în momentul luării deciziei de-a face împrumutul, nu s-ar fi uitat la salariul foarte bun pe care îl aveau și la toți factorii care păreau a fi foarte favorabili, ci L-ar fi întrebat pe Dumnezeu ce să facă și în acest pericol suntem și în zilele acestea !

Înainte de final vom nota care este sfatul Domnului Isus pentru o viață liniștită. În Luca 6 : 35 – 36 scrie :

Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.

Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv”.

Iertarea necondiționată a celui care-mi este dator și implicit acceptarea pierderii sunt mai benefice pentru viața mea interioară decât războiul pe care pot să-l duc cu ceilalți pentru a-mi rezolva problemele cum vreau eu !


În final, să fac o rugăciune grea, dar care-mi poate aduce o viață binecuvântată exact cum a spus Domnul Isus în Luca 6 : 37 !

Doamne Tată din cer, Te rog în Numele Domnului Isus, să-mi ajuți prin Duhul Sfânt să nu judec, să nu osândesc pe nimeni, să iert imediat pe cel care mi-a greșit și să-mi cer iertare imediat după ce am greșit ! Îți mulțumesc că Tu asculți o astfel de rugăciune ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :