203 I 2023. PECETLUIREA DOMNULUI ISUS CU DUHUL SFÂNT SAU ÎNSEMNAT CU PECETEA LUI DUMNEZEU [Luca 9.18-22 I Luca 9.23 I Ioan 6.27]

203 I 2023. PECETLUIREA DOMNULUI ISUS CU DUHUL SFÂNT SAU ÎNSEMNAT CU PECETEA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 9 : 18 – 22 I Luca 9 : 23 I Ioan 6 : 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Iulie 2023 I

Când ne gândim la pecetluirea cu Duhul Sfânt sau botezul în Duhul Sfânt trebuie să știm că modelul nostru este în primul rând Domnul Isus, deoarece Domnul Isus a fost pecetluit de Tatăl cu Duhul Sfânt.

În Luca 9 : 23 scrie despre Domnul Isus că EL :

„ … a zis tuturor : „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze”.

Dar, despre ce a vorbit Domnul Isus în context ? Trebuie să știm deoarece altfel vom înțelege greșit acest verset care este foarte citat.


În context scrie că :

Într-o zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare : „Cine zic oamenii că sunt Eu ?”

Ei I-au răspuns : „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul ; alţii zic că eşti Ilie ; alţii zic că a înviat un proroc din cei din vechime.”

„Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt ?” „Hristosul lui Dumnezeu !”, I-a răspuns Petru.

Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorât şi a treia zi să învie”. (Luca 9 : 18 – 22)

Abia apoi, după ce Domnul Isus le-a spus numai ucenicilor Lui aceste cuvinte urmeză versetul din Luca 9 : 23 unde scrie că Domnul Isus :

Apoi a zis tuturor : „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze”.

Ca să merg exact pe urmele Domnului Isus trebuie să știu mai întâi Cine este El și să fiu convins că EL este Christos, adică Mesia ; Fiul Lui Dumnezeu !

Dacă știu Cine este EL voi merge pe urmele Lui care încă se mai văd … și am garanția că voi ajunge exact unde a ajuns EL, în Cer !


Dar a merge pe urmele Lui conform versetului scris în Luca 9 : 23 înseamnă :

1. lepădare de sine (adică să fac ce vrea El nu ce vreau eu),
2. purtarea crucii (acceptarea greului pe care Domnul Isus vrea să-l duc zi de zi), iar în al treilea rând, a merge pe urmele Domnului Isus constă în
3. urmarea Domnului Isus.
Iar a merge pe urmele Lui înseamnă a-L avea înaintea ochilor mei, iar trăirea mea să fie asemenea vieții Lui de pe acest pământ.


Astăzi doar vom aminti versetul scris în Ioan 6 : 27 unde sunt consemnate cuvintele pe care Domnul Isus le-a adresat oamenilor care ÎL căutau :

Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului ; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.”


Din moment ce Domnul Isus care era Dumnezeu Întrupat a avut nevoie de pecetluirea Lui Dumnezeu, oare eu nu am nevoie de botezul în Duhul Sfânt, de intrarea în acel mediu spiritual în care să cresc în apropierea de Dumnezeu, în sfințire ?


Doamne Isuse, ajută-mă și pe mine să ajung acolo unde eu nu pot ajunge prin puterea mea și anume să intru și să trăiesc în prezența Ta toată viața mea ! Doamne ajută ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :