188 I 2024. ASCULTAREA [Marcu 9.9 I Luca 9.36 I 1 Samuel 15.22-23] 06 Iulie 2024

188 I 2024. ASCULTAREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 9 : 9 I Luca 9 : 36 I I Samuel 15 : 22 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 06 Iulie 2024 I

Ascultarea. Ascultarea a fost una dintre principalele caracteristici ale ucenicilor Domnului Isus. Ei au ascultat de Domnul Isus și au făcut ce li s-a spus sau poruncit, iar după venirea Duhului Sfânt au ascultat de Duhul Sfânt.

Cu privire la Schimbarea la față și la evenimentele care s-au petrecut acolo, în Marcu 9 : 9 scrie că :

Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morţi”.

Și într-adevăr, găsim scris despre Petru, Ioan și Iacov că L-au ascultat pe Domnul Isus și un timp, după ce au fost martori la ce s-a întâmplat :

au tăcut şi n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră”. (Luca 9 : 36)

Dar ei nu numai că au văzut ceva extraordinar ci au și auzit ceva deosebit și anume cuvintele Lui Dumnezeu. Dar ei nu au spus nici cuvintele pe care le-au auzit.


De fapt, cine i-ar fi crezut ?

Dacă ție ți-ar spune cineva că i-a văzut pe Moise și pe Ilie, că erau veniți din Cer împreună și tocmai vorbeau cu Domnul Isus care era pe pământ … l-ai crede ?

Dar să-ți mai spună că L-a auzit și pe Dumnezeu vorbindu-i (lui și celorlalți doi cu care se afla) și încă exact pe limba lui !?


Ascultarea a fost o caracteristică de bază a ucenicilor care au ajuns apostoli. Dar, eu am învățat să tac și pot să tac, atunci când mi se cere tăcerea ?


În I Samuel 15 : 22 – 23 sunt notate cuvintele extrem de importante pe care prorocul Samuel i le-a spus împăratului Saul :

Samuel a zis : „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului ?

Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.

Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi.

Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.” … ”.


  • Eu ÎL ascult pe Dumnezeu ?
  • Fac ce mi se cere ?
  • Sau, deși teoretic spun că Dumnezeu este Stăpânul meu, în realitate … eu sunt stăpânul propriei mele vieți ?

Doamne Isuse, Te rog frumos dă-mi și mie harul ascultării de Tine cât voi trăi pe acest pământ ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :