18. Creştinul, Romani 8:9

constantin-cel-mare-imparatulA fi creştin înseamnă mai mult decât a te numi creştin, pentrucă zadarnic te numeşti creştin dacă după credinţă şi fapte nu eşti al lui Hristos.

Iar de n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui”, (Romani 8 vers. 9), zice apostolul Pavel. Acelaşi apostol zice : „Iar care sunt ai lui Hristos trupul şi-au răstignit împreună cu patimile şi cu poftele”.

Ambrozie, episcopul Mediolanului zicea : „Dacă numesc pe cineva creştin, înţeleg pe un om desăvârşit”. Deci cine voeşte a se numi creştin după vrednicie, acela să se poarte aşa ca să nu-şi facă de ruşine numele.

Când într-un ziar se publică o faptă de furt sau înşelăciune şi se spune numele vinovatului, iată că îndată vine altul cu acelaşi nume şi spune că el nici un fel de legătură nu are cu cel vinovat.

Iată cât ţine cineva ca să nu fie publicat ca excroc ori în altă calitate. Când e vorba deci ca să fii numit adevărat creştin să fii şi mai atent.

Alexandru cel Mare avea în armată sa un soldat cu acelaşi nume, dar leneş. Împăratul îi zise într-o zi : „Soldat, sau te porţi astfel ca să te faci vrednic de numele meu, sau schimbă-ţi numele”.

(Sursa foto : http://basarabialiterara.com.md)