1. NU TE TEME [Geneza 1.1]

1. NU TE TEME [Geneza 1 : 1] 01.01.2022

I Podcast I Pasaj Biblic : Geneza 1 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 01 Ianuarie 2022 I

În cartea Geneza capitolul 1, la versetul 1, ne amintim prima parte a versetului, spune că : „La început, Dumnezeu a făcut …”. Şi noi, fiecare din noi, ne putem propune ca în acest an să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, următorii trei paşi îi putem parcurge dis-de-dimineaţă.

Să-mi propun, cu ajutorul Lui Dumnezeu, ca dis-de-dimineaţă de la ora de … la ora de … să am timpul meu dedicat Lui Dumnezeu şi în acest timp să fac trei lucruri :

  1. în primul rând : să ÎL întreb pe Domnul, apoi
  2. să-L rog frumos să-Şi arate puterea şi faţă de mine şi
  3. în al treilea rând, indiferent de mărimea problemelor, să ÎL laud !


Aş vrea să ne amintim de trei oameni ai Lui Dumnezeu din Vechiul Testament, care au făcut aceste trei lucruri.

1. În primul rând, să-L întreb pe Domnul

Ahimelec, în cartea I Samuel 22 : 15 … îi răspunde lui Saul :

Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el ?” (Se referea la David)

Şi eu, zi de zi să-L întreb pe Dumnezeu şi să-I cer ajutorul pentru toate problemele pe care le am.


2. În al doilea rând, ca şi Moise, să-L rog frumos ca în acest an, zi de zi să beneficiez de răspunsuri deosebite la rugăciunile pe care le fac

Să-şi arate şi faţă de mine, Dumnezeu „mărirea … şi mâna Lui cea puternică”.

[În Deuteronom 3 : 23 – 24 scrie că :

În vremea aceea, m-am rugat Domnului şi am zis : „Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău mărirea Ta şi mâna Ta cea puternică ; căci care este dumnezeul acela, în cer şi pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale şi să aibă o putere ca a Ta ?”]


3. Şi în al treilea rând, Dumnezeu să îmi ajute să fac ce a făcut şi Iosafat când primeşte o veste care l-a înspăimântat. [L-a lăudat pe Dumnezeu]

În cartea II Cronici, capitolul 20, la versetul 2, i s-a spus aşa :

O mare mulţime înaintează împotriva ta …”.

Nu împotriva poporului din care făcea parte (poporul Iuda) ci împotriva lui. Şi spune :

În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul …”. (II Cronici 20 : 3)

Şi în versetul 6, (redau doar o parte din rugăciunea lui) el a spus aşa :

Oare n-ai Tu [Dumnezeu] în mână tăria şi puterea, aşa că nimeni nu Ţi se poate împotrivi ?

Dumnezeu să mă ajute ca şi pe Iosafat, indiferent de mărimea problemelor pe care le am, să nu mă uit la probleme ci la Dumnezeu. Să-mi hrănesc încrederea în Dumnezeu şi să nu-mi mai alimentez temerile.

Şi el primeşte un răspuns „prin Duhul Domnului” (spune în versetul 14 şi 15) şi din răspunsul Lui Dumnezeu, în versetul cincisprezece spune aşa. Să :

Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi ...”.

Doar Iosafat ştia ce era în inima lui (el era împărat, nu credem că a spus cuiva temerile pe care le avea), dar Duhul Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ştie că şi eu am temerile mele.

În versetul 3 spune : „În spaima sa” şi în versetul 15, Duhul Domnului îi vorbeşte : „ … nu vă înspăimântaţi”. Ce face el ? În versetul 21, spune : „ … în învoire cu poporul, a numit nişte cântăreţi care … lăudau pe Domnul şi ziceau : „Lăudaţi pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac !


[Concluzii]

Şi repet :
1. în primul rând, ÎL întreb pe Domnul, cer de la Dumnezeu un răspuns pentru problema mea.
2. în al doilea rând, ÎL rog frumos să-şi arate faţă de mine, mărirea Lui, puterea Lui (să beneficiez de răspunsuri deosebite la rugăciune), în acest an, în 2022 şi
3. în al treilea rând, ca şi Iosafat, indiferent de mărimea problemelor, eu să ÎL laud pe Dumnezeu !


Şi Dumnezeu să-mi ajute şi să ne ajute pe fiecare, să beneficiem de răspunsuri deosebite la rugăciunile pe care le facem !

Repet, obiectivul pe care ni-l propunem pentru noi (pentru fiecare) în 2022 să fie :

Să mă apropii de Dumnezeu, să-L cunosc tot mai mult pe EL, pe Domnul Isus, pe Duhul Sfânt. Să încep ziua cu Dumnezeu, să o continui cu EL, să o sfârşesc cu Dumnezeu !

Şi Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea ajutorul şi Harul Lui în acest an ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :