175. FRICA 8. ÎNDRĂZNEALA! [Ioan 16.33]

175. FRICA 8. ÎNDRĂZNEALA !
I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 16 : 33 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I
I 24 Iunie 2022 I

Dacă alții vor să mă înfricoșeze cel puțin eu să nu mă sperii singur, astfel încât la frica pe care o am să mai adaug și alte temeri pe care să le și întrețin !
Nu te teme” are exact acest sens : „Nu-ți fă singur temeri”.


Reamintim că în cartea I Samuel 17 : 33 scrie că : „Saul a zis lui David : „Nu poţi să te duci să te baţi cu filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţea lui.”

Și oare câți de Saul ai în preajma ta care îți spun mereu că „tu nu poți” ? Și oare de câte ori nu am spus și eu altora exact aceste cuvinte ? Și Dumnezeu să mă ierte !

Dar eu decid să gândesc Biblic și să spun ce scrie în Filipeni 4 : 13 : „Pot totul în Hristos care mă întăreşte”.


Îndrăzneala

Este definită ca fiind o :

Atitudine sau purtare îndrăzneață ; curaj”. (DEX, 2009)

Îndrăzneț este cel :

Care nu se teme de greutăți și de pericole ; curajos, cutezător, îndrăznitor”.


Poate cel mai cunoscut verset despre îndrăzneală este scris în Ioan 16 : 33 unde sunt notate cuvintele Domnului Isus : „În lume veţi avea necazuri ; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”.


Conform Lexiconului Biblic pentru „îndrăzniţi” în Ioan 16 : 33 este folosit gr. tharseite care înseamnă : „ai încredere, curaj, să nu îți fie teamă”.

Provine din thársos :

încurajat din interior … A arăta acest curaj neclintit și îndrăzneț înseamnă a trăi încrederea interioară (susținerea interioară) care este produsă de Duhul Sfânt”.


Acest termen (îndrăzniți) este folosit de șapte ori în Noul Testament, în Ioan 16 : 33 [1] precum și în :

[2] Matei 9 : 2 unde scrie că Domnului Isus :

„ … I-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa şi a zis slăbănogului : „Îndrăzneşte, fiule ! Păcatele îţi sunt iertate !


[3] Matei 9 : 22 unde este descrisă întâlnirea femeii (care era bolnavă de doisprezece ani) cu Domnul Isus. După ce ea s-a atins de „poala hainei Lui” (v. 12) :

Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis : „Îndrăzneşte, fiică ! Credinţa ta te-a tămăduit.” Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela”.


[4] Marcu 6 : 50 este notat ce s-a întâmplat în sufletul ucenicilor care L-au văzut pe Domnul Isus umblând pe mare :

pentru că toţi L-au văzut şi s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei şi le-a zis : „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi !” Și exact aceleași cuvinte sunt scrise și de [5] Matei (în capitolul 14 : 27).


[6] Marcu 10 : 49 – 50 după ce orbul Bartimeu I-a cerut ajutorul Domnului Isus scrie că :

Isus S-a oprit şi a zis: „Chemaţi-l !” Au chemat pe orb şi i-au zis : „Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.” Orbul şi-a aruncat haina ; a sărit şi a venit la Isus”. Iar Domnul Isus l-a vindecat !


[7] Faptele Apostolilor 23 : 11, scrie ce s-a întâmplat după ce apostolul Pavel a avut prima înfățișare de la procesul lui din Ierusalim :

În noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel şi i-a zis : „Îndrăzneşte, Pavele ; căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să mărturiseşti şi în Roma.”


Trebuie să observăm că în toate cele șapte cazuri descrise mai sus, de fiecare dată un om sau un grup de oameni au de-a face cu Domnul Isus, iar Domnul Isus îi încurajează, le dă curaj, îndrăzneală.

Noi poate uneori îi descurajăm pe cei din jurul nostru (sau îi luăm și bruma de curaj pe care o are cineva în suflet), dar Domnul Isus este CEL care ne susține în apropierea noastră de EL, în mergerea mai departe când ne este greu, în vindecare când suntem bolnavi !


Dar practic în orice situație de viață Domnul Isus este cu noi ! EL este opusul omului tip Saul care te descurajează, care știe el mai bine decât tine că tu nu poți și nici măcar nu are rost să încerci, tipul de om care îți oferă frică și de fapt este un trimis al celui rău !


Nu te teme !” ci îndrăznește chiar azi și chiar acum în tot ce ai de făcut după voia Lui Dumnezeu … știind că Domnul Isus este cu tine iar Duhul Sfânt te susține din interior !

Încheiem cu binecuvântarea scrisă de apostolul Ioan (în III Ioan v. 14) :

Pacea să fie cu tine !


Podcastul poate fi ascultat aici :