169 I 2024. PRIN RUGĂCIUNE SE SCHIMBĂ VIAȚA ÎN BINE [Luca 9.28-32 I Psalmul 34.5] 17 Iunie 2024

169 I 2024. PRIN RUGĂCIUNE SE SCHIMBĂ VIAȚA ÎN BINE

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 9 : 28 – 32 I Psalmul 34 : 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Iunie 2024 I

Prin rugăciune se schimbă viața în bine ! Atât înfățișarea feței dar și starea sufletească a unui om. Acest fel de experiențe sunt reale pentru oamenii rugăciunii !


De ce ?

Deoarece după rugăciune, chiar dacă încă nu s-a rezolvat problema pentru care credinciosul s-a rugat, totuși creștinul primește în el confirmarea de la Dumnezeu că totul va fi bine !

Dar această transfigurare despre care scrie și în Psalmul 34 : 5, vine din transformarea stării interioare, de care are parte cel care experimentează în viața lui, puterea Duhului Sfânt.


Acest adevăr trebuie reamintit în special acum, cu o săptămână înainte de Sărbătoarea Cincizecimii.


De ce ?

Deoarece ne reamintim cum, după zece zile de stăruință în rugăciune, peste grupul celor aproximatov o sută douăzeci de persoane care stăruiau, s-a revărsat Duhul Sfânt iar după aceea viața lor nu a mai fost niciodată cum era înainte !


Dar astăzi doar să ne reamintim o parte din ceea ce noi numim Schimbarea la față a Domnului Isus, unde este descrisă o astfel de transformare radicală.

În Luca 9 : 28 – 32, evanghelistul Luca a notat că la un moment dat :

„ … Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a suit pe munte să Se roage. Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare.

Şi iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi : erau Moise şi Ilie, care se arătaseră în slavă şi vorbeau despre sfârşitul Lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim.

Petru şi tovarăşii lui erau îngreuiaţi de somn ; dar, când s-au deşteptat bine, au văzut slava lui Isus şi pe cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El”.


Și din această întâmplare constatăm că este adevărat că, atunci :

Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie”. (Psalmul 34 : 5)


Dar întrebarea este :

Când îți întorci privirile și spre Dumnezeu ?

În general, numai atunci când ai nevoie … dar Dumnezeu să ne ajute să ne formăm deprinderea de-a-L ruga pe Dumnezeu constant și la bine … nu numai la rău !


Și atunci ne vom obișnui cu adevărul că :

Prin rugăciune se schimbă viața în bine !


Și să dea Dumnezeu să avem parte de rugăciuni ascultate, în moduri incredibile ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :