169. FRICA 2. De ce am frică ? [Numeri 22.1-14]

169. FRICA 2. De ce am frică ?
I Podcast I Pasaj Biblic : Numeri 22 : 1 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Iunie 2022 I
La ora actuală a pătruns în oameni mai multă frică decât a fost în ultimii zeci de ani. Frica de boală și de moarte, frică de pericolul unui război, frica și îngrijorarea din cauza scăderii puterii de cumpărare, frică că nu vor putea fi plătite facturile etc.
De fapt noi creștinii trăim vremuri extraordinare. Avem ocazia să nu ne mai bazăm pe noi și pe resursele noastre. Să vedem de fapt cât este de mare Dumnezeu și să avem parte de intervențiile Lui și azi ! EL este Tatăl nostru cel din ceruri, un Tată care ține foarte mult la noi copiii Lui !
De aceea fă exact ce scrie în Psalmul 55 : 22 :

Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit”.

Într-o altă traducere versetul spune :

Dă-I Domnului poverile tale și El va avea grijă de tine. El nu va îngădui ca cei evlavioși să alunece și să cadă”. (New Living Translation)


I. De ce am frică ?
1. Din cauza unui pericol ce pare a fi iminent.
2. Din cauza lipsei informaţiilor reale ajung să privesc doar la aparență.
3. Nu ştiu cine îmi este prieten şi cine îmi este duşman !


Frica

Reamintim că, conform DEX, frica este definită ca fiind o :

Stare de adâncă neliniște și de tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar ; lipsă de curaj, teamă, înfricoșare”.


I. De ce am frică ? (Numeri 22 : 1 – 3)

1. Din cauza unui pericol ce pare a fi iminent

[„Copiii lui Israel au pornit şi au tăbărât în şesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului. Balac, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce făcuse Israel, amoriţilor. Şi Moab a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atât de mare la număr; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel”. Numeri 22 : 1 – 3]

Probabil că în mintea lui Balac gândea : „Poporul acesta care a învins până acum tot ce-i era în cale, este deja în faţa mea, lângă mine !” Cineva spunea cânva că : Mintea ne minte !

Balaac a văzut rezultatele luptei dar nu ştia cum de s-a ajuns la înfrângerea amoriţilor. Nu cunoştea faptul că în realitate, evreii nu şi-au dorit lupta ci pacea, (liniştea) ! Dacă ceilalţi ar fi lăsat de la ei, ar fi câştigat şi ceva bani (o taxă de liberă trecere) şi nu ar fi fost nimiciţi !


În al doilea rând, de ce am frică ?

2. Din cauza lipsei informaţiilor reale deoarece ajung să privesc doar la aparență

Dar nu conta nici atunci și nu contează nici acum aparenţa. Oricât de mare pare a fi problema mea de azi ea este îngăduită de Dumnezeu pentru a-mi crește încrederea în Dumnezeu. Pentru a experimenta încă o dată puterea Lui !

De ce-au ajuns copiii lui Dumnezeu să-şi învingă duşmanii ? Era o întrebare mai bună decât să constate unde s-a ajuns ! În Numeri 21 : 21 – 24 scrie că :

Israel a trimis soli la Sihon, împăratul amoriţilor, ca să-i spună : „Lasă-mă să trec prin ţara ta ; nu vom intra nici în ogoare, nici în vii şi nu vom bea apă din fântâni ; vom ţine drumul împărătesc, până vom trece de ţinutul tău.”

Sihon n-a îngăduit lui Israel să treacă prin ţinutul lui. Sihon a strâns tot poporul şi a ieşit înaintea lui Israel, în pustiu. A venit la Iahaţ şi s-a luptat împotriva lui Israel. Israel l-a bătut cu ascuţişul sabiei şi i-a cucerit ţara … ”.

Practic poporul evreu nu a venit cu gând de luptă ! Dar Dumnezeu le-a poruncit evreilor să nu facă război cu Moabiţii. Dar poporul moabit nu cunoştea Cuvântul scris ! Câte lucruri greşite poate să facă un om, din cauza fricii … ca să-şi scape viaţa !

De fapt adevărul pe care Balaac (împăratul lui Moab) nu-l ştia era altul ! Evreii chiar aveau poruncă să nu le facă rău moabiţilor. Moise scria că :

Domnul mi-a zis : „Nu face război cu Moab şi nu te apuca la luptă cu el ; căci nu-ţi voi da nimic să stăpâneşti în ţara lui : „Arul l-am dat în stăpânire copiilor lui Lot”. (Deuteronom 2 : 9)

Iar în Deuteronom 2 : 18 – 19 scrie că Domnul i-a vorbit lui Moise :

Să treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar, şi să te apropii de copiii lui Amon. Să nu faci război cu ei şi să nu te iei la luptă cu ei ; căci nu-ţi voi da nimic de stăpânit în ţara copiilor lui Amon : am dat-o în stăpânire copiilor lui Lot”.

De fapt, necunoaşterea Cuvântului scris al Lui Dumnezeu poate fi o sursă de probleme și de îngrijorări !


Și în al treilea rând, de ce am frică ?

3. Din cauză că nu ştiu cine îmi este prieten şi cine îmi este duşman !

De fapt Moabiții şi-au uitat neamurile ! Cine erau evreii ? Erau urmaşii lui Avraam, iar ei (moabiţii) erau urmaşii lui Lot care ne amintim că a fost nepotul lui Avraam !

În Geneza 19 : 36 – 37 scrie că :

Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate … Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab ; el este tatăl moabiţilor din ziua de azi”.

De fapt evreii erau fraţii lor, nu duşmanii lor. Avraam i-a spus lui Lot :

„Avram a zis lui Lot : „Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi”. (Geneza 13 : 8)

În viaţă, omul are deja o problemă, când nu mai ştie cine-i este prieten şi cine îi este duşman … când ajunge să confunde mielul cu lupul sau prietenul cu duşmanul !

În încheiere ÎL rog pe Dumnezeu, în Numele Domnului Isus bazat pe promisiunea Lui care a fost scrisă în Isaia 54 : 14.

Doamne Dumnezeule, tu ai promis că : „Voi fi întărit prin neprihănire. În Numele Domnului Isus izgonesc neliniştea, căci n-am nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de mine. Și ÎȚI mulțumesc frumos Doamne Isuse pentru pacea pe care o reverși chiar acum în sufletul meu prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :