150 I 2024. EU SUNT LUMINA LUMII [Ioan 8.12 I Faptele Apostolilor 4.12 I Psalmul 84.11] 29 Mai 2024

150 I 2024. EU SUNT LUMINA LUMII

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 8 : 12 I Faptele Apostolilor 4 : 12 I Psalmul 84 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Mai 2024 I

Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8 : 12), aceasta este declarația categorică a Domnului Isus. Domnul Isus este „Lumina lumii”. Ce se înțelege prin aceasta ? „Lumina lumii” este o expresie sinonimă pentru soare (a se vedea Ioan 11 : 9 – 10).

Practic, atunci când Domnul Isus a afirmat că EL este Lumina lumii, a declarat ferm că, din punct de vedere spiritual EL este Soarele tuturor oamenilor de pe pământ. Și la fel cum viața nu poate exista fără soare, nici mântuirea, nici sfințirea și nici viața veșnică nu sunt posibile fără Domnul Isus.


Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota câteva observații despre al doilea înțeles, despre a doua semnificație a expresiei Lumina Lumii și anume :

II. Domnul Isus este Lumina Lumii

În Ioan 8 : 12 scrie că, celor care-L ascultau :

Isus le-a vorbit din nou şi a zis :

Eu sunt Lumina lumii ; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”

Acolo erau și fariseii care este clar că au înțeles ce-a spus Domnul Isus. Ei știau că expresia „lumina lumii” este folosită pentru soare așa că ei au putut deduce că de fapt Domnul Isus a afirmat că din punct de vedere spiritual, EL este Soarele acestei lumi.


Iar în Faptele Apostolilor 4 : 12 scrie foarte clar :

În nimeni altul nu este mântuire : căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”


Dar în afirmația Domnului Isus că EL este soarele oamenilor se ascundea mult mai mult, deoarece în Psalmul 84 : 11 scrie :

Căci Domnul Dumnezeu este un soare … ”.

De fapt, Domnul Isus a afirmat că EL este Dumnezeu, iar fariseii probabil că au înțeles exact că Domnul Isus tocmai ȘI-a declarat Dumnezeirea !


Ce trebuie să afirmăm categoric este faptul că deși există multe căi care par a duce în Cer (adică deși sunt multe oferte care promit mântuirea, a se vedea Proverbe 14 : 12), Singurul Domn și Mântuitor este numai Domnul Isus !


În final, să declarăm cuvintele scrise în Apocalipsa 7 : 12 :

A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor ! Amin.”


Podcastul poate fi ascultat aici :