148 I 2024. LUMINA LUMII SAU CANDELA CU UNTDELEMN ȘI FOC [Ioan 5.35 I Faptele Apostolilor 4.29-31] 27 Mai 2024

148 I 2024. LUMINA LUMII SAU CANDELA CU UNTDELEMN ȘI FOC

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 5 : 35 I Faptele Apostolilor 4 : 29 – 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Mai 2024 I

Lumina lumii sau Candela cu untdelemn și foc. La fel ca o candelă, pentru a lumina este nevoie și de untdelemn dar și de foc.

Trebuie să avem și puterea interioară, adică Duhul Sfânt (care este comparat cu untdelemnul dintr-o candelă care este invizibil în exterior), dar este nevoie și de puterea exterioară, de focul care răspândește lumina care este vizibilă în afară, adică de semnele prezenței Lui Dumnezeu.

Creștinul este asemenea unei lumini, care strălucește printre necredincioșii, care sunt comparați în Biblie cu întunericul.


În Matei 5 : 14, scrie că ucenicilor Lui, Domnul Isus le-a spus :

Voi sunteţi lumina lumii”.

Creștinul este o lumină.

Dar ce se înțelege prin cuvântul lumină ?


Cuvântul lumină a fost folosit cu privire la Ioan Botezătorul. În Ioan 5 : 35 sunt scrise cuvintele Domnului Isus despre el :

Ioan era lumina [gr. lychnos „lampa”] care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă înveseliţi câtăva vreme la lumina lui”.

Aici, în greacă pentru lumină este folosit un cuvânt (lýchnos) care se referă la :

o „lampă portabilă alimentată cu ulei, de obicei așezată pe un suport”. Această lampă putea fi o candelă sau o lumânare.


Conform versetului din Ioan 5 : 35, „a fi lumină” înseamnă și a fi ca o candelă.


O candelă pentru a putea lumina avea nevoie să fie alimentată cu ulei, (adică cu untdelemn), dar, după umplere era necesar și focul care să aprindă fitilul.

În Faptele Apostolilor 4 : 29 – 31 este notată o parte din rugăciunea primilor credincioși :

Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi ; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”.


Așa suntem și noi creștinii de azi. Avem nevoie, în primul rând de umplerea cu putere din Duhul Sfânt (pentru a putea face față problemelor de care avem parte).

Dar, în al doilea rând, un creștin care arde pentru Dumnezeu va fi însoțit și de semne vizibile care vor dovedi faptul că Domnul Isus, ÎȘI trăiește viața Lui prin el (a se vedea Marcu 16 : 15 – 20).


La exterior (în viața creștinului), trebuie să se vadă focul prezenței Lui Dumnezeu care se manifestă prin semnele descrise în Marcu 16 : 17 – 18, care dovedesc că Domnul Isus este cu noi în fiecare zi !


Așa să dea Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :