147. VREMEA SCHIMBĂRII III.3 NĂDĂJDUIEŞTE TOTDEAUNA ÎN DUMNEZEUL TĂU! [1 Samuel 9.6 şi Osea 12.6]

147. VREMEA SCHIMBĂRII III.3 NĂDĂJDUIEŞTE TOTDEAUNA ÎN DUMNEZEUL TĂU !

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 9 : 6 şi Osea 12 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Mai 2022 I

În calea schimbării în bine din viaţa mea poate interveni :

  1. cel rău care este un mincinos.
  2. El se foloseşte de îndoială (strecurând în mintea credinciosului o neîncredere în disponibilitatea Lui Dumnezeu de-a ajuta atunci când omul îi cere ajutorul), de aceea este nevoie :
  3. să nădăjduim şi să ne încredem totdeauna în Dumnezeu şi în promisiunile Lui, indiferent de cât de negru ar fi totul împrejurul nostru !

Reamintim că în I Samuel 9 : 6 scrie că (lui Saul) :

Sluga i-a zis : „Iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază ; tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el dar ; poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm.”

Cel rău de la început a venit cu „invenţia lui” care se numeşte îndoiala (neîncrederea în Dumnezeu), care este urmată apoi de-o altă părere şi anume că :

Nu poţi fii sigur că Dumnezeu vrea să te ajute, că Îşi va face timp şi pentru tine !


De aceea :

III. Nădăjduieşte totdeauna în Dumnezeul tău !

A nădăjdui înseamnă :

„A avea speranța sau convingerea că ceea ce dorești este realizabil, a crede că cele dorite se vor îndeplini”. (DEX, 2009) Nădejdea este credinţa la timpul viitor. Cred că Dumnezeu va aduce vremuri mai bune şi în viaţa mea !


Poate că la fel ca pe Saul, pentru a ne da speranţă şi a ne mări încrederea în EL, Dumnezeu ne aduce uneori la un om al Lui care prin care vorbeşte Duhul Sfânt şi care ridică perdeau de pe viitor pentru ca omul Lui Dumnezeu să poată arunca o privire dinainte spre ceea ce are să i se „întâmple”.

Viitorul are şi el un trecut. Sunt lucruri pe care noi (oamenii de pe pământ) nu le ştim încă, dar la momentul împlinirii lor, pentru Dumnezeu ele erau de foarte multă vreme cunoscute.

Noi ştim foarte bine că în viaţa unui creştin nu se „întâmplă” decât ceea ce vrea Dumnezeu, fiindcă şi credinciosul alege voia lui Dumnezeu.


Dumnezeul Cel Atotputernic să îi binecuvânteze pe cei care chiar acum trec prin probleme !


Nu uita că viitorul de-abia de azi începe. Să dea Dumnezeu ca timpul care va urma să însemne şi pentru tine (cum a fost şi pentru Saul) un viitor şi o speranţă !

Şi nu orice viitor şi nici o speranţă de mâna a doua ! Saul spera să afle de la omul Lui Dumnezeu … doar unde sunt măgăriţele lui şi când colo îl aştepta ceva neaşteptat, fiindcă Samuel i-a spus mult mai mult decât se aştepta el.

După ce l-a liniştit în privinţa îngrijorărilor lui, proorocul Samuel a adăugat :

Şi pentru cine este păstrat tot ce este mai de preţ în Israel ? Oare nu pentru tine şi pentru toată casa tatălui tău ?” (I Samuel 9 : 20) Era vorba despre o împărăţie … iar el era chemat să fie împăratul ei !

Nici pentru noi Dumnezeu nu are ceva mai puţin, doar că noi căutăm prea puţin !

Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El”. (II Timotei 2 : 12)

Biblia a devenit atât de mare încât nu mai găsim astfel de versete :

Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ !” (Apocalipsa 5 : 10) sau să reamintim Apocalipsa 20 : 6 :

Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere ! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere ; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani”.

Astfel de versete rămân valabile şi în vremuri de criză … chiar şi când sunt crize de nervi ! Şi poate cel mai încurajator verset este scris în Apocalipsa 22 : 5 unde este notat că în Cer :

Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor”.


Şi noi dacă ne analizăm preocupările, vom vedea că nu avem planuri cu mult mai mari decât avea Saul în vremea respectivă. Este drept că nu căutăm măgăriţe ; ţinta căutărilor noastre poate să poarte un alt nume dar, pentru majoritatea dintre noi prioritatea o constituie tot ceva de pe pământ.

În final să ne amintim ce spunea Dumnezeu prin Osea (în Osea 12 : 6) :

Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea şi nădăjduieşte totdeauna în Dumnezeul tău”.

Apostolul Pavel scria ceea ce este şi binecuvântarea pentru cel care citeşte sau ascultă aceste cuvinte despre Dumnezeu că : „prin puterea care lucrează în noi [Dumnezeu], poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi”. (Efeseni 3 : 20)

De ce să mă tot gândesc la rău când pot decide să-mi schimb setările interioare şi în fiecare zi să mă aştept la încă o surpriză frumoasă pe care mi-o va face Dumnezeu şi încă de multe ori pe zi, cât voi trăi !


Dumnezeu să mă ajute să învăţ constant promisiuni din Cuvântul Lui Dumnezeu şi repetându-le constant se va schimba şi gândirea mea şi voi semăna tot mai mult cu Domnul Isus !

Dumnezeu să mă ajute la aceasta şi să te ajute şi pe tine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :