143. VREMEA SCHIMBĂRII I. PREFĂCUT ÎNTR-ALT OM [1 Samuel 9.3–6 şi 10.6]

143. VREMEA SCHIMBĂRII I. PREFĂCUT ÎNTR-ALT OM

I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 9 : 3 – 6 şi 10 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Mai 2022 I

În cartea I Samuel capitolul 9 : 3 – 6 scrie : „Măgăriţele lui Chis, tatăl lui Saul, s-au rătăcit; şi Chis a zis fiului său Saul: „Ia cu tine o slugă, scoală-te şi du-te de caută măgăriţele.”

Saul a trecut prin muntele lui Efraim şi a străbătut ţara Şalişa fără să le găsească; au trecut prin ţara Şaalim, şi nu erau acolo ; au străbătut ţara lui Beniamin, şi nu le-au găsit. Ajunseseră în ţara Ţuf, când Saul a zis slugii care îl însoţea :

„Haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgăriţele, să fie îngrijorat de noi.”

Sluga i-a zis: „Iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază ; tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el dar ; poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm.”

Iar în cartea I Samuel 10 : 6 scrie că proorocul Samuel i-a spus lui Saul :

Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei şi vei fi prefăcut într-alt om”.


A preface înseamnă :

A da sau a lua o formă nouă, un conținut nou ; a [se] transforma”. (DEX, 2009)


Procesul transformării vieţii conţine câteva etape :

  1. Problema sau nevoia, care este urmată de o impunere a altcuiva, care de obicei ne strică planurile pe care le aveam „fabricate” pentru viitorul imediat următor.
  2. Ajungerea într-un impas, în momentul acela în care realizăm că nu mai avem soluţii şi nu vedem nicio cale de ieşire din impas …
  3. Căutarea LUI Dumnezeu pentru a-I auzi Cuvântul, soluţia rezolvării problemei pe care numai Duhul Sfânt o are şi o ştie.

I. Problema

Să ne amintim ce s-a întâmplat atunci. Măgăriţele s-au pierdut, iar tatăl şi-a trimis fiul să le caute ; îi plăcea lui Saul sau sau nu, a trebuit să asculte de tatăl lui.

Şi nici noi nu avem de ales atunci când Dumnezeu aduce pierderea în viaţa noastră … nici autoînvinovăţirea nu rezolvă problema, fiindcă de măgăriţele respective, trebuie să se ocupe cineva.

Tatăl nu şi-a învinovăţit nici copilul, nici slujitorii pentru pierderea avută dar i-a trimis să rezolve problema. Altfel spus, le-a schimbat priorităţile pentru remea respectivă.


II. Ajungerea într-un impas

Este acel moment în care nu mai avem soluţii şi nici nu vedem nicio cale de ieşire …


III. Căutarea LUI Dumnezeu pentru a-I auzi Cuvântul

De fapt pentru a-L auzi pe Dumnezeu, pe Cel care de mult ar fi vrut să stea de vorbă cu noi ; cu noi, cei veşnic ocupaţi, aşa că EL, fără ca măcar să ne ceară părerea intervine şi preia controlul viitorului imediat, pentru a ne schimba şi viitorul veşnic.

Transformarea vieţii are timpul ei. Există o vreme a schimbării, a înnoirii vieţii, momentul din care începe procesul. Cuvântul prefacere se scrie corect : pre-facere. De fapt, undeva există pregătit Omul, Modelul în care (sau după care) fiecare dintre noi va fi pre-făcut, dacă vrea. Dacă acceptă transformările pe care Stăpânul le vrea în viaţa noastră.


În Romani 12 : 2, apostolul Pavel a spus ce model să nu luăm :

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu : cea bună, plăcută şi desăvârşită”.

Iar în Romani 8 : 29 tot apostolul Pavel a explicat că Dumnezeu :

„ … pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi”.

Iar în II Corinteni 3 : 18 apostolul Pavel a adăugat prin Cine se face transformarea vieţii creştinului :

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”.

Dacă în această perioadă am o problemă pe care nu o pot rezolva şi am ajuns într-un impas din care nu pot ieşi doar cu ajutorul Lui Dumnezeu şi numai având un Cuvânt de la Dumnezeu, este clar că mă aflu în pragul unei mari schimbări în viaţa mea.


ÎI mulţumesc frumos Lui Dumnezeu pentru că lucrurile prin care trec ele nu sunt „de rău” ci „de bine” … chiar dacă aparent pare a fi exact invers.

Dumnezeu să fie binecuvântat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :