142 I 2024. DĂRÂMAREA [gr. kataluó] Matei 24.1–2 I Psalmul 37.5] 21 Mai 2024

142 I 2024. DĂRÂMAREA [gr. kataluó]

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 24 : 1 – 2 I Psalmul 37 : 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Mai 2024 I

Dărâmarea (gr. kataluó). Pe acest pământ, de absolut nimic nu putem avea siguranța că nu se va prăbuși cândva, indiferent de cât de solid, de trainic sau de rezistent ar fi azi, sau de câți ani are deja ca vechime.Numai Dumnezeu este Singurul care a fost, este și va fi Același veșnic neschimbat și doar în EL putem să ne încredem, indiferent de natura problemelor, a încercărilor sau a suferințelor prin care tocmai trecem.

Cuvântul „a dărâma” (gr. kataluó) este folosit în Matei 24 : 2, și înseamnă :

„a distruge, a răsturna”, „a arunca jos”.


În limba română, a dărâma înseamnă :

1. a da jos, a face să cază bucată cu bucată : a dărâma o casă ; 2. fig. a strica, a ruina”. (Dicționarul Șăineanu, ed. VI, 1929)

A dărâma este folosit de exemplu cu referire la demolarea Templului din Ierusalim. În Matei 24 : 1 – 2 unde scrie că :

La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului.

„Dar Isus le-a zis : „Vedeţi voi toate aceste lucruri ? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată [gr. katalythēsetai].”


Pentru cei care au văzut cât de solid era construit Templul din Ierusalim nu era de crezut că așa ceva s-ar putea dărâma cândva. De ce ?

Nu doar datorită construcției masive ci și datorită faptului că ei considerau că este Locuința de pe pământ a Lui Dumnezeu, iar Dumnezeu sigur nu avea să permită așa ceva. Și totuși, Domnul Isus a spus că Templul va fi dărâmat !


Care este o lecție pentru noi ?

Belșațar a fost împăratul Babilonului. El este un exemplu de om puternic, care considera că poate să facă absolut tot ce vrea. Și așa era. Dar, el și-a permis să ÎL sfideze chiar pe Dumnezeu, iar proorocul Daniel i-a spus în față :

„ … te-ai înălţat împotriva Domnului cerurilor … şi n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta şi toate căile tale !

După câteva ore doar, Belșațar nu mai era în viață. Cum ar fi azi, el era omul cel mai puternic de pe pământ, iar a doua zi nu mai era deloc !


În Psalmul 37 : 5 scrie : „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra …”.


Doamne Isuse, ajută-mă TE rog frumos și pe mine să mă încred în TINE, indiferent de situațiile prin care trec ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :