14 I 2023. CÂT ESTE DE IMPORTANT CE GÂNDESC DESPRE ALTUL [Geneza 37.5–11 I 1 Timotei 5.21]

14 I 2023. CÂT ESTE DE IMPORTANT CE GÂNDESC DESPRE ALTUL !

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 37 : 5 – 11 I I Timotei 5 : 21 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Ianuarie 2023 I

Când presupun ceva mă și aștept ca acel ceva să se împlinească, dar voi fi dezamăgit când lucrurile nu se întâmplă cum credeam eu, sau pot să dezamăgesc pe altcineva când îl cred a fi ceea ce nu este în realitate.

De aceea trebuie să-mi formez convingerile pe Cuvântul scris al Lui Dumnezeu, adică să îmi construiesc toată viața pe „stâncă” nu pe „cenușă”, pe păreri, pe presupuneri [a se vedea Iov 13 : 12].

Lui Timotei, apostolul Pavel i-a scris :

Te rog fierbinte,

  • înaintea lui Dumnezeu,
  • înaintea lui Hristos Isus şi
  • înaintea îngerilor aleşi,

să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, şi să nu faci nimic cu părtinire”. (I Timotei 5 : 21)


Pentru a constata cât de importantă este gândirea și cât de mare este puterea de influență a unei presupunerei greșite să observăm un exemplu din Vechiul Testament.


În cartea Geneza 37 : 5 – 11 scrie că :

Iosif a visat un vis şi l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât şi mai mult. El le-a zis : „Ia ascultaţi ce vis am visat !

Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului ; şi iată că snopul meu s-a ridicat şi a stat în picioare ; iar snopii voştri l-au înconjurat şi s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.”

Fraţii lui i-au zis : „Doar n-ai să împărăţeşti tu peste noi ? Doar n-ai să ne cârmuieşti tu pe noi ?” Şi l-au urât şi mai mult, din pricina viselor lui şi din pricina cuvintelor lui.

Iosif a mai visat un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi. El a zis : „Am mai visat un vis ! Soarele, luna şi unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.”

L-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat şi i-a zis : „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat ? Nu cumva vom veni eu, mama ta şi fraţii tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta ?”

Fraţii săi au început să-l pizmuiască ; dar tatăl său a ţinut minte lucrurile acestea”.


Nu știm cât timp a trecut de atunci, dar a venit o zi în care tatăl l-a trimis pe Iosif să meargă până la frații lui , iar el și-a ascultat tatăl :

Iosif s-a dus după fraţii săi şi i-a găsit la Dotan.

Ei l-au zărit de departe şi, până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare.

Ei au zis unul către altul : „Iată că vine făuritorul de vise ! Veniţi acum să-l omorâm şi să-l aruncăm într-una din aceste gropi ; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visele lui.” … ”. (Geneza 37 : 17 – 20)


Continuare o știm. S-a ajuns la foarte rău pornindu-se de la o presupunere greșită. Din cuvintele fraților lui Iosis reiese clar că ei presupuneau, (sau trăiau cu părerea) că Iosif inventează visurile dar de fapt tot ce-și dorește el este ca el să devină superiorul lor, să-i conducă.

Au greșit și au greșit atât de mult deoarece nu au verificat dacă ceea ce era în mintea lor era real, dacă părerea lor despre Iosif chiar era adevărată.

Pentru aceasta l-ar fi putut întreba și ar fi aflat cum a visat, cum s-a întâmplat și și-ar fi dat seama că visele sunt reale și că el nu inventează nimic de la el ! Pentru aceasta este atât de importantă comunicarea dintre noi oamenii !


Doamne Isuse, știind ce s-a întâmplat în viața lui Iosif, ajută-mă Te rog și pe mine ca nu cumva să trăiesc doar pe baza părerilor (sau ale presupunerilor) pe care le am în mintea mea cu privire la o anumită persoană, ci să verific (să vorbesc cu el) dacă ce presupun este real sau este fals.

ÎȚI mulțumesc frumos pentru că mi-ai ascultat această rugăciune ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :