132. SPALĂ-MI BLANA … DAR SĂ N-O UZI ! I. AVERTISMENTUL DIVIN [Deuteronom 30.1-10]

132. SPALĂ-MI BLANA … DAR SĂ N-O UZI ! I. AVERTISMENTUL DIVIN

I Podcast I Pasaj Biblic : Deuteronom 30 : 1 – 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Mai 2022 I

Spală-mi blana … dar să n-o uzi !” este o zicală din limba idiş (a poporului Evreu). Altfel spus, vreau să beneficiez de ceva dar fără să plătesc, fără să plătesc consecinţele.

Din punct de vedere spiritual din cauza păcatului nerezolvat (înaintea Lui Dumnezeu, nemărturisit şi nerecunoscut) avem parte de consecinţele păcatului (de urmările lui, care vor consta în anumite probleme de care vom avea parte) dar prin pocăinţă putem obţine iertarea Lui Dumnezeu şi implicit reabilitarea spirituală.


În Deuteronom 30 : 1 – 10 este scris :

Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe care le pun înaintea ta,

 1. dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău,
 2. dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău şi
 3. dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi,

atunci

 1. Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de tine, 
  te va strânge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăştia Domnul Dumnezeul tău.
  Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău şi acolo Se va duce să te caute.
 2. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi şi o vei stăpâni ; îţi va face bine şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi.
 3. Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.
 4. Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmaşii tăi, peste cei ce te vor urî şi te vor prigoni.

Şi tu

 1. te vei întoarce la Domnul,
 2. vei asculta de glasul Lui şi
 3. vei împlini toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi.

Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăţi, făcând să propăşească tot lucrul mâinilor tale,

 1. rodul trupului tău,
 2. rodul turmelor tale şi
 3. rodul pământului tău ; căci Domnul Se va bucura din nou de fericirea ta, cum Se bucura de fericirea părinţilor tăi,

dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind poruncile şi rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a Legii,
dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău”.


Introducere

Aceste cuvinte au fost spuse de Moise, un om al cărui nume este amintit de 805 [de] ori în traducerea Cornilescu. Expresia : „Domnul a vorbit lui Moise …”, este scrisă de 87 de ori numai în primele patru cărţi ale Bibliei.

Altfel spus, cuvintele din Deuteronom 30 : 1 – 10, sunt rostite de un om care a umblat cu Dumnezeu, având parte de o revelaţie deosebită (mai ales în ultimii patruzeci de ani ai vieţii lui), el având la momentul respectiv o sută douăzeci de ani !

În Deuteronom 34 : 5 – 7 scrie :

Moise, robul Domnului, a murit acolo, în ţara Moabului, după porunca Domnului. Şi Domnul l-a îngropat în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă cu Bet-Peor.

Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit ; vederea nu-i slăbise, şi puterea nu-i trecuse”.


Din aceste considerente este foarte important să ţinem cont de cuvintele profetice spuse printr-un om al Lui Dumnezeu.


Dar oare cu cât timp înainte a vorbit Dumnezeu prin Moise avertizându-şi poporul despre lucrurile care aveau să li se întâmple ?

 • Se consideră că Deuteronom a fost scrisă undeva în perioada anilor 1400 î.Hr., iar revenirea din exil a fost în preajma anilor 400 î.Hr.
 • Ultimul rege din Israel (din Regatul de nord), a fost Osea, iar în anii 723 î.Hr. (sau 722 î.Hr.), poporul Israel (însemnând cele zece seminţii din nord) a fost dus în robie.

Deci cu aproximativ 1.000 de ani, înainte de-a se întâmpla ce-a fost proorocit, Dumnezeu le-a vorbit că vor ajunge în robie. Mai întâi poporul Israel avea să fie dus în robie, iar Iuda mai apoi, în 586 î.Hr., dacă nu aveau să asculte de Dumnezeu !


De ce contează acest lucru ?

Pentru că Dumnezeu le-a vorbit cu mult timp înainte pentru a-i face să înţeleagă cel puţin trei lucruri :

 1. cel ce alege să trăiască în păcat, trebuie să aibă în vedere şi realitatea că :
 2. va suporta consecinţele …
 3. iertarea Divină însă era pregătită … dinainte de alegerea de-a păcătui.

Poporul Evreu aveau asigurarea că Dumnezeu îi primea cu braţele deschise, dacă ei îşi dorea cu adevărat reabilitarea spirituală !


În Psalmul 103 : 13 scrie că aşa :

Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El”.


ÎI mulţumim frumos Lui Dumnezeu pentru că îndurarea Lui se arată şi prin faptul că ne avertizează înainte de-a face ceva rău, tocmai pentru că ne iubeşte şi nu vrea să suferim inutil !


Podcastul poate fi ascultat aici :