126 I 2023. SĂ-L CUNOSC PE DOMNUL ISUS SAU VIAȚA DE RENUNȚARE [Geneza 24.63–67 I Filipeni 3.7-8]

126 I 2023. SĂ-L CUNOSC PE DOMNUL ISUS SAU VIAȚA DE RENUNȚARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 24 : 63 – 67 I Filipeni 3 : 7 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 06 Mai 2023 I

Ca să îl cunoască pe mirele ei, o tânără și-a părăsit țara ei, familia ei și locuința ei și a venit în țara mirelui ei, a intrat în locuința lui (în cortul lui) și în special în viața lui.

Iar de la : „Cine este omul acesta … ?” peste ani, tânăra de odinioară a ajuns să îl cunoască foarte bine pe cel devenit soțul ei, știa ce-i place și i-a făcut pe plac celui care altădată era un străin pentru ea.

Așa este și viața creștinului pentru care Domnul Isus este la început un Necunoscut, dar ajunge să-L cunoască pe Cel care Și-a dat viața Lui pentru a o salva pe a noastră.


[A se vedea Geneza 22 : 1 – 14]


Iar scopul creștinului adevărat este cel notat de apostolul Pavel :

Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu.

Pentru El

  • am pierdut toate
  • şi le socotesc ca un gunoi,
  • ca să câştig pe Hristos …”. (Filipeni 3 : 7 – 8)

Cuvântul Lui Dumnezeu poate fi înțeles în mod literal, spiritual și profetic (iar aici amintim numai aceste trei dimensiuni ale înțelegerii Scripturii).

Astăzi vom aminti un pasaj din Vechiul Testament care se poate înțelege la fel. Vom aminti momentul în care Rebeca se întâlnește prima dată cu Isaac și ce a urmat după aceea.


În Geneza 24 : 63 – 67 scrie că :

Într-o seară, când Isaac ieşise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii şi s-a uitat ; şi iată că veneau nişte cămile.

Rebeca a ridicat şi ea ochii, a văzut pe Isaac şi s-a dat jos de pe cămilă. Şi a zis robului : „Cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp ?”

Robul a răspuns : „Este stăpânul meu !” Atunci ea şi-a luat marama şi s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse.

Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara ; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, şi el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale”.


Acest pasaj Biblic se poate înțelege literal și descrie cum s-a ajuns la căsătoria dintre doi tineri. Dar aceeași întâmplare poate fi înțeleasă și din punct de vedere spiritual, ca o întâlnire a omului cu Domnul Isus.

Dar din punct de vedere profetic, întâmplarea arată spre Christos (Mirele) și Biserică (Mireasa Lui).

În Efeseni 5 : 31 – 32, referindu-se la căsătoria lui Adam cu Eva, apostolul Pavel a scris :

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică)”.


Vom încheia aceste gânduri notând faptul că în pasajul amintit mai sus (din Geneza 24 : 63 – 67) este consemnat un alt aspect al vieții de credință și anume la faptul că Rebeca și-a lăsat familia pentru a putea fi cu Mirele ei.


Așa este și viața creștinului, o viață cu multe renunțări în care are un preț de plătit dacă vrea să ÎL cunoască pe Domnul Isus.

În viața reală nu există câștig fără pierderi, doar că uneori pierdem ce este de valoare (timpul petrecut cu familia, de exemplu sau timpul petrecut în rugăciune și în citirea Bibliei) ca să obținem nimicuri … în loc să facem invers. Să mai renunțăm la obținerea unor lucruri pentru a câștiga oameni !


Doamne Isuse, ajută-mă să știu la ce să renunț și dă-mi Harul de-a te asculta pentru a putea să Te cunosc tot mai mult ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :