124 I 2023. PROMISIUNI CREZUTE ȘI PROMISIUNI NECREZUTE [Numeri 23.19 I Evrei 11.11 I 2 Împărați 7.1–2]

124 I 2023. PROMISIUNI CREZUTE ȘI PROMISIUNI NECREZUTE

I Podcast I Pasaje Biblice : Numeri 23 : 19 I Evrei 11 : 11 I II Împărați 7 : 1 – 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Mai 2023 I

Atunci când ne referim la trăirea prin credință este bine să reamintim faptul că în viața de credință există :

1. promisiuni ale Lui Dumnezeu care se vor împlini pentru că Dumnezeu a decis aceasta,
2. promisiuni de care vom avea parte numai dacă avem credință dar sunt
3. promisiuni de care beneficiază cei care cred dar nu beneficiază cei care nu cred.


1. Promisiunile Lui Dumnezeu care se împlinesc datorită faptului că Dumnezeu a decis

Acest adevăr este valabil chiar dacă un om nu crede Cuvântul Lui Dumnezeu (iar aici amintim numai cazul omului de încredere al împăratului din vremea lui Elisei, a se vedea II Împărați 7 : 1 – 2 și v. 17 – 20).

În Numeri 23 : 19 este scris că :

Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face ? Ce a făgăduit, oare nu va împlini ?

Ce spune, Dumnezeu și face iar atunci când promite ceva și aduce la îndeplinire cuvântul rostit.


2. Promisiuni de care vom avea parte numai dacă avem credință

În Biblie și în viață există promisiuni ale Lui Dumnezeu de care beneficiem numai dacă credem Cuvântul Lui Dumnezeu și dacă ne încredem în Dumnezeu.

Să amintim patru astfel de exemple.

 1. În Evrei 11 : 11 scrie că : „Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise”.
 2. Un alt exemplu este notat în (Evrei 11 : 29 unde scrie că : „Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi”.
 3. Pe vremea lui Iosua : „Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite şapte zile”. (Evrei 11 : 30)
 4. Iar un exemplu de realizări remarcabile este notat în Evrei 11 : 33 unde scrie despre oamenii Lui Dumnezeu că : „Prin credinţă
  • au cucerit ei împărăţii,
  • au făcut dreptate,
  • au căpătat făgăduinţe,
  • au astupat gurile leilor …”.

3. Promisiuni de care beneficiază cei care cred dar nu beneficiază cei care nu cred

Vom aminti cazul descris în cartea II Împărați 7 : 1 – 2 unde este notat că într-o perioadă de foamete :

Elisei a zis: „Ascultaţi cuvântul Domnului ! Aşa vorbeşte Domnul : „Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu, şi două măsuri de orz, cu un siclu.”

Călăreţul pe braţul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu : „Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru ?”

Şi Elisei a zis : „Vei vedea cu ochii tăi : dar tu nu vei mânca din ele.”

Ce s-a întâmplat a doua zi ?

Împăratul încredinţase paza porţii în mâna călăreţului pe braţul căruia se rezemase atunci. Dar călăreţul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă şi a murit, după cuvântul pe care-l rostise omul lui Dumnezeu, când se coborâse împăratul la el.

Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului : „Mâine, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei două măsuri de orz cu un siclu, şi o măsură de floare de făină, cu un siclu.”

Iar călăreţul răspunsese omului lui Dumnezeu : „Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru ?” Şi Elisei zisese : „Vei vedea cu ochii tăi ; dar tu nu vei mânca din ele.”

În adevăr aşa i s-a şi întâmplat : a fost călcat în picioare la poartă de popor şi a murit”. (II Împărați 7 : 17 – 20)


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a crede Cuvântul Tău și de-a mă încrede în Tine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :