116 I 2024. EXEMPLUL NEGATIV [Matei 23.13 I Matei 23.28] 25 Aprilie 2024

116 I 2024. EXEMPLUL NEGATIV

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 23 : 13 I Matei 23 : 28 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Aprilie 2024 I

Exemplul negativ. Fiecare om este un exemplu pentru cei din jurul lui, fie că este pozitiv, fie că este negativ. Cărturarii și fariseii fățarnici făceau parte din categoria exemplelor negative care ne învață cum să nu fim și ce să nu facem.


Domnul Isus le-a spus foarte clar :

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor : nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre”. (Matei 23 : 13)


Dacă vom citi în context, vom observa ce fapte făceau fariseii și cărturarii fățarnici, adică ce comportament aveau ei și din ce cauze cei care-i cunoșteau, s-au îndepărtat de Cer dar și de Împărăția Lui Dumnezeu.

Dar, ce însemna printre altele expresia :

Împărăția Lui Dumnezeu ?

Prin această exprimare, se arăta și viața trăită în Împărăția Lui Dumnezeu, adică sub directa autoritate a Lui Dumnezeu !


Fățărnicia cărturarilor și a fariseilor se manifesta în special prin viață duplicitară pe care o duceau. Adică una arătau celorlalți și cu totul altceva erau și făceau.

Domnul Isus le-a spus :

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi ; de aceea veţi lua o mai mare osândă”. (Matei 23 : 14)

Era exact ce Domnul Isus avea să le spună sub o altă formă. În Matei 23 : 28 sunt notate aceste cuvinte :

Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege”.


Dar, ce erau doar aparent ? Erau : „cărturari şi farisei”, adică oameni învățați și religioși, doar că erau făţarnici (a se vedea Matei 23 : 13). A fi cărturar (adică om învățat) sau fariseu adevărat era chiar ceva bun, doar că tocmai aici era problema, că sub aparența religiozității era firea șarpelui, se ascundeau printre sfinți exact oamenii Celui Rău !


Să credem că azi este altfel ? Am fi naivi să credem așa ceva. Decăderea creștinismului se poate explica și prin falșii credincioși care nu fac parte din adevărata Biserică dar totuși ei sunt în biserici.


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a-mi vedea viața așa cum este ea înaintea TA și ajută-mă să-mi schimb comportamentul și să fiu un exemplu pozitiv ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :