„Nu ştiţi ce cereţi” sau Rugăciunea (I), [Matei 20.22]

Drept răspuns Isus a zis : „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu ?” „Putem”, I-au zis ei.” (Evanghelia după Matei 20 : 22).

Nu ştiţi ce cereţi”, au fost cuvintele Domnului Isus pentru Iacov şi Ioan. Aceste cuvinte le-ar fi putut fi adresate şi conducătorilor poporului Israel de către Samuel, când îşi doreau un om / Saul, în locul lui Dumnezeu !

Au greşit evreii şi cu Saul, dar o vinovăţie mai mare şi-au atras mai târziu când urmaşii lor l-au ales pe Baraba îl locul Domnului Isus, (a se vedea Matei 27 : 26), deşi aşa s-a făcut voia lui Dumnezeu ! Ei însă au trebuit să-şi plătească decizia !

Când facem o astfel de alegere, cumva se poate spune că ÎL răstignim pe EL pentru a trăi alesul nostru, (sau alegerea noastră) ! De ce ? Hristos este CEL ce dă pe cine vrea EL. Scrie clar în Efeseni 4, că omul nominalizează omul … iar Dumnezeu îl aprobă ?!

Acesta nu este Isus Cel Adevărat, deoarece EL este CEL care numeşte şi Îşi aduce la îndeplinire hotărârea LUI ! EL este Capul Bisericii, nu slujitorul ei ! (A se vedea Efeseni 4 : 15 „ … să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos”).

Şi în această privinţă, Biserica trebuie să ÎL asculte … nu invers ! În cazul evreilor a fost de înţeles, fiind copii din punct de vedere spiritual, care, este drept că sufereau neavând conducător. Dar copiii pot face alegeri greşite … şi greşeşte cine îi ascultă, iar consecinţa tot ei ar suporta-o !

De ce este aşa de importantă viaţa lui Iacov (unul dintre fiii lui Isaac) ? Pentru că el avea un frate geamăn ! Iar Biblia vorbeşte de „un alt Isus”, apostolul Pavel scriindu-le Corintenilor, (în II Corinteni 11 : 4) aceste cuvinte :

În adevăr, dacă vine cineva

  • să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau
  • dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit sau
  • o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, of, cum îl îngăduiţi de bine !”

STUDII ASEMĂNĂTOARE :