Un nume nou ! [Iacov, Israel, Geneza 32.28, Geneza 35.9-10]

Un nume nou ! [Geneza 32.28, Geneza 35.9-10]

Omul care se întâlneşte cu Dumnezeu va avea parte de-o înnoire totală a vieţii, lucru care va fi observat şi de cei din jur. Va fi ceea ce în Biblie se numeşte un om nou.

În Geneza (capitolul 32), este descrisă „lupta” lui Iacov pentru binecuvântare. El însă nu mai era Iacov cel de odinioară, care se dădea drept altul, pentru a obţine binecuvântarea de la tatăl.

El era un om zdrobit în interior, care deşi la exterior era un om bogat, în sufletul lui ştia, (la fel cum ştie şi oricare om din zilele noastre) că este gol, fără Dumnezeu.

Această conştienţă a golului vine de la Cel ce umple toate lucrurile. În Efeseni 4 : 10 scrie despre Domnul Isus :

Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile”.

Despre altarul pentru arderile de tot, Dumnezeu a spus :

Să-l faci din scânduri şi gol pe dinăuntru. Să fie făcut aşa cum ţi s-a arătat pe munte”. (Exodul 27 : 8)

A vârât drugii în verigile de pe laturile altarului ca să-l ducă. L-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru”. (Exodul 38 : 7)

Cumva aşa este fiecare om, fără Isus ! Chiar dacă la exterior este „de aramă” sau „de aur” (este un om realizat, cum se spune), în interiorul lui, el ştie bine că este gol !


Are de dus o luptă interioară în căutarea lui după Dumnezeu, dar cel ce-L caută, ÎL şi găseşte pe Dumnezeu, iar Iacov ajunge să audă aceste cuvinte :

Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel ; căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.” (Geneza 32 : 28)

Între decizia schimbării numelui şi data din care Iacov a fost numit Israel, a mai trecut însă un interval de timp, iar în Geneza 35 : 9 – 10, scrie că :

Dumnezeu S-a arătat iarăşi lui Iacov, după întoarcerea lui din Padan-Aram, şi l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis : „Numele tău este Iacov ; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.” Şi i-a pus numele Israel”.


Când se naşte un copil, i se pune un nume. La fel când un om este născut din nou … primeşte un alt nume, un nume nou, deoarece are altă identitate. Poate că nu-şi va afla numele nou atât de repede cum l-a aflat Iacov, dar va veni şi ziua aceea când va cunoaşte ceea ce acum încă nu ştie :

Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă ; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.” … ”. (Apocalipsa 2 : 17)

Ai avut această întâlnire cu Dumnezeu ? Ţi-a vorbit Dumnezeu vreodată ? Dacă ştii în tine că ai nevoie de Isus, caută un loc în care să poţi să stai liniştit şi vorbeşte-i cum ai vorbi cu un om. Chiar dacă nu-L vezi, EL te vede, îţi ştie dorinţa şi îţi poate schimba viaţa. Spune-i ce ai pe suflet !


În cartea II Împăraţi 22 : 19 – 20 sunt scrise cuvintele pe care Dumnezeu i le-a transmis împăratului Iosia care nu era prezent în acel loc. Lui i s-a spus :

Pentru că ţi s-a mişcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă şi de blestem, şi pentru că ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu am auzit – zice Domnul. – De aceea, iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău şi nu-ţi vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.” Ei au adus împăratului răspunsul acesta”.

Şi din acest pasaj înţelegem că Dumnezeu ştie ce se petrece în inima unui om (în viaţa lui interioară) atunci când aude Cuvântul Lui Dumnezeu.

Dumnezeu vede regretul omului care-şi plânge trecutul, îi aude cuvintele şi-i ascultă rugăciunea. Dumnezeu nu s-a schimbat şi la fel cum a fost în cazul lui Iosia poate fi şi în cazul tău !