39. Harul Divin şi omul, Tit 2:11-13

Pănţăruş„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem

  • cu păgânătatea şi
  • cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum
  • cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos”. (Tit 2 : 11 – 13)

Continue reading „39. Harul Divin şi omul, Tit 2:11-13”