Lepra sau Despre boala infecţioasă şi contagioasă [Levitic 13, Exod 15.26]

Boala infecţioasă (termenul generic era lepra) este descrisă în Biblie încă de acum mii de ani, (iar Levitic 13 este capitolul care se ocupă specific de lepră).

În contextul actual este bine să ne reamintim că Dumnezeu încă din perioada Vechiului Testament a :

  1. detaliat consultul de specialitate precum şi diferite situaţii de viaţă în care se putea produce infectarea,
  2. prescris regulile de igienă din Vechiul Testament care erau obligatorii pentru evitarea îmbolnăvirii,
  3. descris regulile de prevenţie.

Continue reading „Lepra sau Despre boala infecţioasă şi contagioasă [Levitic 13, Exod 15.26]”

Inferioritatea interioară !

În Exod 2 : 2 scrie: “Femeia aceasta … A văzut că este frumos, şi l-a ascuns trei luni …” În Faptele Apostolilor 7 : 20, Ştefan spunea că: “Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu.”

De fapt … oare pentru Dumnezeu pot exista copii urâţi ? Din moment ce Domnul îi plămădeşte ! (A se vedea Psalmul 139).

Poate să spună despre lucrarea Lui că nu este cum trebuie ? … Moise era văzut cum era, adică frumos şi de către mama lui şi de către Domnul.Şi totuşi, Moise, când Domnul îl trimite, spune :

Ah ! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară … căci vorba şi limba mi-este încurcată.” Domnul i-a zis: “Cine a făcut gura omului ? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb ? Oare nu EU, Domnul ?” (Exod 4 : 10 şi 11). Credea oare că îi spune Domnului ceva ce EL nu ştia ? Pentru Domnul, Moise era frumos aşa cum era, fiindcă EL l-a făcut aşa. Continue reading „Inferioritatea interioară !”