336 I 2023. SUPĂRAREA SAU DE LA CÂINE MORT ȘI PURICE … LA POTÂRNICHE (II) [1 Samuel 23.14–15 și v. 19-20]

336 I 2023. SUPĂRAREA SAU DE LA CÂINE MORT ȘI PURICE … LA POTÂRNICHE (2)

I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 23 : 14 – 15 și v. 19 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Decembrie 2023 I

La ce s-a referit David prin cele trei metafore pe care le-a folosit cu privire la el însuși ? Ce a vrut să spună prin : câine mort, purice și potârniche ? Se referea la faptul că era urmărit de împăratul țării care dorea să-l omoare. Continue reading „336 I 2023. SUPĂRAREA SAU DE LA CÂINE MORT ȘI PURICE … LA POTÂRNICHE (II) [1 Samuel 23.14–15 și v. 19-20]”