339. VICTORIA ÎN LUPTA CU MINE ÎNSUMI [Geneza 32.25–31 I Geneza 33.4]

339. VICTORIA ÎN LUPTA CU MINE ÎNSUMI

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 32 : 25 – 31 I Geneza 33 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Decembrie 2022 I

Fiecare creștin adevărat, din momentul întoarcerii lui la Dumnezeu intră într-o cursă, într-o competiție, într-o alergare, într-un concurs … cu sine însuși. Continue reading „339. VICTORIA ÎN LUPTA CU MINE ÎNSUMI [Geneza 32.25–31 I Geneza 33.4]”