Dumnezeu ascultă rugăciunea, II.1 Dumnezeu Tatăl [Faptele Apostolilor 4.23-31]

Lui Dumnezeu Tatăl I Se închină apostolii atunci când fac o rugăciune în comun, alături de întreaga Biserică.

Când au avut de înfruntat în viaţă o problemă deosebită, apostolii (Petru şi Ioan, a se vedea Fapte 4 : 1 – 3), au apelat la Dumnezeu prin intermediul Bisericii, făcând o rugăciune bazată pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Rezultatul ? Umplerea cu Duhul Sfânt şi primirea puterii necesare pentru a progresa în vestirea Cuvântului Lui Dumnezeu (v. 31).

Câteva gânduri despre Dumnezeu (la care şi noi apelăm tot prin intermediul rugăciunii)

Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu [gr. Theon “Dumnezeu”] şi au zis : „Stăpâne, Doamne [gr. Despota], care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele ! Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău …

Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului [gr. Kyrie] şi împotriva Unsului Său …

Şi acum, Doamne [gr. Kyrie], uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala …”. (Faptele Apostolilor 4 : 24 – 25 a, 26, 29)


În acest pasaj Biblic, apostolii apelează la Dumnezeu Tatăl, amintindu-I ce-a spus prin Duhul Sfânt despre Isus (Unsul Lui). Vom nota câteva gânduri despre Sfânta Treime :

  1. Dumnezeu Tatăl (v. 24 – 25),
  2. Dumnezeu Fiul (v. 26 – 28),
  3. Dumnezeu Duhul Sfânt (v. 25, 29 – 30),

1. Dumnezeu Tatăl (Theon, Despota şi Kurios)

Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu [gr. Theon “Dumnezeu”] şi au zis : „Stăpâne, Doamne [gr. Despota], care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele ! Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău …

Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului [gr. Kyrie] şi împotriva Unsului Său …

Şi acum, Doamne [gr. Kyrie], uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala …”. (Faptele Apostolilor 4 : 24 – 25 a, 26, 29)

Apostolii când se roagă I Se adresează lui Dumnezeu folosind trei Nume : Theon, Despota şi Kurios


1.1. Theon

Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu [gr. Theon “Dumnezeu”] şi au zis : „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele !” (Faptele Apostolilor 4 : 24)

Lexicon

  • Theos (este un cuvânt cu o origine necunoscută) – tradus cu : „Dumnezeu, Creatorul și proprietarul tuturor lucrurilor” (a se vedea Ioan 1: 3 şi Geneza 1 – 3).
  • Cu mult înainte de scrierea Noului Testament gr. theós s-a referit la ființa supremă care deține și susține toate lucrurile.

În Noul Testament, Theos este folosit de 1.327 de ori. Primul verset din Noul Testament în care este folosit gr. Theos este în Evanghelia după Matei 1 : 23 unde scrie :

Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă : „Dumnezeu [gr. Theos] este cu noi”.

Acest lucru este foarte sugestiv, deoarece Dumnezeu Îşi doreşte să petreacă timp cu noi, să ne asculte rugile şi să le împlinească. Doar noi am fost atât de ocupaţi încât ne-am făcut timp pentru aproape orice şi oricine, mai puţin pentru Dumnezeu.
Se pare că acum vom avea vremea restabilirii ordinii valorilor din viaţa noastră :

La început, Dumnezeu … ”. (Geneza 1 : 1)


1.2. Despota

Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis : „Stăpâne, Doamne [gr. Despota], care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele ! Tu ai zis …


Lexicon

  • Pentru „Stăpâne Doamne” în greacă este folosit un singur cuvânt şi anume despota (de la gr. despotés) care se traduce cu „domn, stăpân” ; „de la posis, „soț”)
  • este folosit pentru o persoană cu autoritate („stăpân”) care exercită jurisdicția completă (deține o putere fără restricții)”.

În Noul Testament despota este folosit de zece ori (de şase ori cu referire la Dumnezeu şi de patru ori fiind folosit pentru stăpânii robilor creştini din acele vremuri).


1.3. Kurios

Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului [gr. Kyrie] şi împotriva Unsului Său … Şi acum, Doamne [gr. Kyrie], uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala …”. (Faptele Apostolilor 4 : 26, 29)


Lexicon

Gr. kýrios poate fi tradus ca fiind : „o persoană care exercită drepturi de proprietate absolută”. Este folosit în Noul Testament de 722 de ori.


În limba engleză este folosit cuvântul Lord şi este întrebuinţat în Vechiul Testament pentru Domnul (Dumnezeu) fiind folosit în locul Lui Adonai cum citesc evreii YHWH (Tetragrammaton-ul, literal : „un cuvânt cu patru litere”).

În cartea Exod 20 : 1 – 2 (când Dumnezeu decretează cele Zece porunci) găsim scris că :

Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis : „Eu sunt Domnul [ebr. YHWH] Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei”.

Este important de notat faptul că apostolii ÎL cunoşteau foarte bine pe Dumnezeu, ştiau că I Se adresează Celui Atotputernic, Celui care are toată puterea (autoritatea) în întregul Univers, Stăpânului Absolut.

Ştiau că Dumnezeu este deasupra tuturor împăraţilor şi ÎI cereau ajutorul cunoscând faptul că Jertfa Domnului Isus a fost posibilă doar pentru că Dumnezeu a decis să fie astfel, iar ei îşi doreau ca efectele Jerfei Domnului Isus să fie valabile pentru contemporanii lor, cărora le doreau mântuirea şi împăcarea cu Dumnezeu.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :