Judecaţi voi singuri ce este drept (I) Introducere, [Luca 12.57-59, Matei 5.23-26]

Autoevaluarea comportamentului greşit sau Aducerea la pocăinţă

Şi pentru ce nu judecaţi şi voi singuri ce este drept ? Când te duci cu pârâşul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el ; ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi temnicerul să te arunce în temniţă.

Îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi cel mai de pe urmă bănuţ”. (Luca 12 : 57 – 59)


Introducere

În Psalmul 142 : 7 scrie :

Scoate-mi sufletul din temniţă, ca să laud Numele Tău ! Cei neprihăniţi vor veni să mă înconjoare, când îmi vei face bine”.

Păcatul se plăteşte (iar binele se răsplăteşte). Domnul Isus ne sfătuieşte şi ne îndrumă înspre cel mai bun mod de rezolvare a problemelor, care constă în cererea iertării de la cel pe care l-am supărat, (dacă vrem să trăim liberi), şi să nu ne dea altcineva o sentinţă care ne va aduce sufletul într-o închisoarea interioară, (în care putem avea parte de stări sufleteşti negative, a se vedea Romani 2 : 8 – 9, unde scrie că Dumnezeu este Cel ce : „ … va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire. Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul : întâi peste iudeu, apoi peste grec”). ).

Altfel spus, dacă nu mă pocăiesc de răul înfăptuit, (în urma mustrărilor conştiinţei), voi avea parte de metodele coercitive ale Lui Dumnezeu care au ca scop readucerea mea la o viaţă liberă, trecând prin şcoala închisorii sufleteşti.

Pot să mă întreb :

De ce să mă condamne altul, când pot să-mi evaluez trăirea şi singur, iar apoi pot lua măsurile care sunt necesare pentru rezolvarea problemei ?!


În acest studiu vom analiza succint trei aspecte ale relaţiilor interumane :

  1. necesitatea autoevaluării comportamentului personal,
  2. conştientizarea faptului că voi avea parte de disciplinarea Divină, dacă aleg să nu-mi rezolv problemele cu cel căruia i-am greşit, şi
  3. în ce constă sistemul disciplinar al Lui Dumnezeu

STUDII ASEMĂNĂTOARE :