Încăpăţânarea I. Persistarea în încăpăţânare [Balaam, Numeri 22.22, 32]

Ce mi se poate întâmpla dacă persist în îndeplinirea voiei mele stăruind în mod conştient în împotrivirea faţă de Dumnezeu ? Pot avea probleme dar să cred că principalul responsabil pentru acestea este cel rău …


Introducere

Nu este neobişnuit să auzi persoane care dau vina pe cel rău pentru situaţiile neplăcute prin care trec (ei neavând bineînţeles nicio vină … nici măcar o vină mică de tot).

Astfel de oameni sunt gata să-l lege pe cel rău, să-l mustre etc. doar pentru a scăpa de necazuri. Nu consideră că, de fapt, problema este numai la ei (ei fiind singurii responsabili) şi că împotriva lor nu este cel rău … ci direct Dumnezeu !

Iar Dumnezeu vrea de fapt să-i binecuvânteze, să-i trezească la realitate, să-şi facă ordine în viaţă (în primul rând în relaţia cu EL, iar mai apoi în relaţiile cu cei din jurul lor).


Încăpăţânarea

I. Persistarea în încăpăţânare

Atunci când un om persistă în îndeplinirea voiei lui stăruind în mod conştient în împotrivirea faţă de Dumnezeu va avea parte de împotrivirea Lui Dumnezeu faţă de el. Pentru ca totul să revină la normal este strict necesară pocăinţa.

Studiu de caz : Balaam

II. Cum pot să ştiu că merg pe o cale greşită ?

Evaluarea vieţii se poate face analizând ce fel de recoltă obţin. Recolta îmi arată ce fel de sămânţă am semănat.

Studiu de caz : Iacov

Putem spune că sunt trei paşi care trebuiesc să fie parcurşi în lumea spirituală înspre Dumnezeu pentru reabilitarea unui om care a făcut păcate :

  1. înfăptuirea păcatului (inducerea în eroare / înşelăciunea în acest caz),
  2. amenda primită şi plătită pentru păcatele înfăptuite,
  3. reluarea cursului vieţii.

III. Alegerea corectă : trăirea conform Cuvântului Lui Dumnezeu

Supunerea faţă de autoritatea credincioşilor cu experienţă, opoziţia de care are parte omul mândru, din partea Lui Dumnezeu şi smerirea constantă care atrage bunăvoinţa Divină, sunt paşii obişnuiţi pe care îi faceun credincios zi de zi, în apropierea Lui de Dumnezeu.

  1. Supunerea faţă de autoritatea credincioşilor cu experienţă
  2. Opoziţia Divină de care au parte cei mândri
  3. Smerirea credinciosului atrage bunăvoinţa Lui Dumnezeu

Studiu de caz : tinerii credincioşi


Încăpăţânarea

I. Persistarea în încăpăţânare


Adevărul central

Atunci când un om persistă în îndeplinirea voiei lui stăruind în mod conştient în împotrivirea faţă de Dumnezeu va avea parte de împotrivirea Lui Dumnezeu faţă de el. Pentru ca totul să revină la normal este strict necesară pocăinţa.


Studiu de caz : Balaam

Numeri 22 : 22, 32

Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Şi Îngerul Domnului S-a aşezat în drum, ca să i Se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, şi cei doi slujitori ai lui erau cu el …

Îngerul Domnului i-a zis : „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori ? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare, înaintea Mea”.


Îngerul Domnului (Dumnezeu) i se împotrivea Lui Balaam. Devine extrem de interesant să observăm ce termen este folosit în ambele versete :

Şi Îngerul Domnului S-a aşezat în drum, ca să i Se împotrivească [lit. „ca un adversar”, ebr. satan]”. Adversar este : „cel ce se opune, care se luptă împotrivă”. Șăineanu, ed. VI (1929)].

Îngerul Domnului i-a zis : … Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă [lit. „ca un adversar”, ebr. satan]”.

Probabil că Balaam credea că satan îi pune piedici, dar acolo era Îngerul Domnului ! Dumnezeu i se împotrivea !
Să ne păzească Dumnezeu să-i atribuim celui rău, intervenţiile Divine din viaţa noastră !

În II Timotei 3 : 13 scrie :

„Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi”.

Balaam a decis să meargă din rău (aceasta fiind situaţia lui în ziua respectivă) în mai rău (a ajuns să moară pentru persistenţa lui în păcat).

În Numeri 31 : 16 scrie despre femeile care :

„ … după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor; şi atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului.

Iar din context înţelegem că acest sfat l-a costat viaţa :

Împreună cu toţi ceilalţi … au ucis cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor”. (Numeri 31 : 8)


În încheiere să observăm cum este redat Numeri 22 : 32 în alte două traduceri :

  1. N. I. V. „Îngerul Domnului l-a întrebat : „De ce ți-ai bătut măgarul de trei ori ? Am venit aici să mă opun pentru că drumul tău este unul nesăbuit înaintea mea”.
  2. New Living Translation „De ce ți-ai bătut măgarul de trei ori ?” a cerut îngerul Domnului. „Uite, am venit să-ți blochez drumul, pentru că te împotrivești cu încăpățânare”.

Concluzie

Când am probleme pe drumul vieţii, nu voi rezolva foarte multe dacă doar voi căuta vinovaţi sau dacă voi atribui vina pentru cele întâmplate altcuiva. Mai sănătos ar fi să mă întreb ca un adevărat ucenic al Domnului Isus :

Nu cumva eu sunt de vină pentru problemele de care am parte ? (Matei 26 : 22)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :