Împărăţia cerurilor în Evanghelia după Matei

imparatia-cerurilor1. Mesajul :

 • Matei 3 : 2 „El zicea : „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape”.
 • Matei 4 : 17 „De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică : „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape”.
 • Matei 10 : 7 „Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi : „Împărăţia cerurilor este aproape !

2. Pentru cine este Împărăţia ?

 • Matei 5 : 3 „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor !
 • Matei 5 : 10 „Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor !
 • Matei 19 : 14 „Şi Isus le-a zis : „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei”.

3. Accesul în Împărăţie :

 • Matei 5 : 20 „Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor”.
 • Matei 7 : 21 „Nu oricine-Mi zice : „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri”.
 • Matei 18 : 3 „ … şi le-a zis : „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor”.
 • Matei 19 : 23 „Isus a zis ucenicilor Săi : „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor”.
 • Matei 23 : 13 „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor : nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre”.

4. Preţul plătit : 

 • Matei 11 : 12 „Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea”.

5. Importanţa în Împărăţie :

 • Matei 5 : 19 „Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor ; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor”.
 • Matei 11 : 11 „Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el”.
 • Matei 18 : 1 – 4 „În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat : „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor ?” Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis : „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor”. În primul rând să ajungi !

6. În Împărăţie se stă la masă :

 • Matei 8 : 11 „Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor”.

7. Curăţia pentru Împărăţie :

 • Matei 19 : 12 „Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor ; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni ; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească”.