Fraţii Strugariu I CÂNT CU TOATĂ INIMA [Cezareea, 24 martie 2020]