Fraţii Strugariu I CÂNT CU TOATĂ INIMA [Cezareea, 24 martie 2020]

[videopress fNBkK8t5]