Cum pot să discern adevărul de minciună în 2021 ? [1 Ioan 1.1-10]

Cum pot să discern adevărul de minciună în 2021 ? (Pasaj Biblic : I Ioan 1 : 1 – 10)
Introducere
Din cauza pătrunderii învăţăturilor false între creştini, cu privire la Domnul Isus, apostolul Ioan a scris această epistolă în care (în capitolul I), ne arată cum să facem deosebirea între apostoli (adevăraţii creştini) şi învăţătorii falşi.

Adevărul central
Adevărul era prezentat de apostoli (cei care L-au cunoscut într-un mod personal pe Domnul Isus când trăia pe pământ, având părtăşie cu EL şi în continuare, iar prin ei, adevăraţii credincioşi învăţau cum să aibă părtăşie cu Tatăl şi cu Domnul Isus dar şi cu urmaşii Lui), iar erezia aparţinea aşa zişilor credincioşi ale căror fapte contraziceau învăţătura lor.

Credinciosul poate face deosebirea dintre adevăr şi minciună pe baza părtăşiei pe care o are cu :

 1. apostolii (ei ÎL prezintă pe Isus, v. 1 – 3a),
 2. Tatăl şi cu Fiul (v. 3B – 6),
 3. ceilalţi credincioşi adevăraţi (v. 7 – 10, tocmai pentru a-i evita pe învăţătorii falşi).

Ce înseamnă să fii părtaş ?

Părtaş este o : „Persoană căreia cineva îi încredințează gândurile, planurile, sentimentele sale intime ; confident”. (DEX, 2009)


I. Părtăşia cu apostolii (la ora actuală este Cuvântul scris de ei, Evangheliile şi epistolele, v. 1 – 3a)

Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii – pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată – deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi”. (I Ioan 1 : 1 – 3a)


II. Părtăşia cu Dumnezeu Tatăl şi cu Domnul Isus (se face prin rugăciune, v. 3b – 6)

Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul”. (I Ioan 3b – 6)


III. Părtăşia cu ceilalţi credincioşi (v. 7 – 10 )

Care erau caracteristicile primilor creştini ?

Ei
stăruiau [gr. proskarterountes. Alte traduceri : New International Version „S-au dedicat” / Berean Literal Bible „Acum ei au continuat neclintiţi” / King James Bible „Și au continuat cu fermitate”] 

 • în învăţătura apostolilor,
 • în legătura frăţească [gr. koinōnia „ceea ce este împărtășit în comun ca bază a părtășiei]
 • în frângerea pâinii şi
 • în rugăciuni”. (Fapte 2 : 42)

Cum arată un creştin adevărat ?

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii ; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. …

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire …”. (I Ioan 1 : 6 – 9)

1. Sinceritatea („umblăm în lumină”, v. 7).

2. Inima curată („sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat”, v. 7).

 1. Mărturisirea păcatelor („Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire”. v. 9)

Cum se exteriorizează un credincios fals ?

Este :

 1. Ipocrit : „Care se arată altfel (de obicei mai bun) de cum este”. (DLRLC, 1955-1957) Omul care „predică apă dar bea vin” … la el fapta nu se potriveşte cu vorba. Apostolul Ioan a sris : „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul”. (I Ioan 1 : 7)
 2. Mincinos : „1) Care spune minciuni ; care induce în eroare ; amăgitor. 2) Care vădește lipsă de sinceritate”. (NODEX, 2002) „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi”. (I Ioan 1 : 8)
 3. Mândru : „Care are încredere exagerată în calitățile proprii”. (DEX, 2009) „Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi”. (I Ioan 1 : 10)

Concluzii :

 • Apostolul Ioan a scris Întâia lui epistolă, pentru a limpezi apele, având în vedere influenţa gnosticismului care era pătruns într-o anumită măsură şi în biserica de atunci.
 • De exemplu în versetul 1 (I Ioan 1 „ce am pipăit cu mâinile noastre”), apostolul Ioan a reamintit ca martor ocular despre ce s-a petrecut în a a opta zi după Înviere, (a se vedea Ioan 20 : 24 – 29) când Domnul Isus : „a zis lui Toma : „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele ; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea ; şi nu fi necredincios, ci credincios.” (Ioan 20 : 27) Prin acest verset, încă din introducere erau combătuţi docetiştii.
 • Dar scopul prezentului studiu nu este de a face o enumerare a influenţelor negative ale gnosticismului, ci de a ne evalua relaţia noastră cu Biblia, viaţa de rugăciune şi cât de apropiaţi suntem de cei care au aceeaşi credinţă cu noi.