Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, I. Introducere [Fapte 2.1-13]

Introducere

Pasajul prezintă ce s-a întâmplat în Ziua Cincizecimii şi modul în care au reacţionat trei categorii de oameni care erau prezenţi acolo : apostolii, spectatorii (oamenii cucernici) şi batjocoritorii.

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.

Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită ; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.

Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii : „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni ? Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut ?

Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu !”

Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii : „Ce vrea să zică aceasta ?

Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau : „Sunt plini de must !” …”. (Faptele Apostolilor 2 : 1 – 13)


Adevărul central

În Ziua Cincizecimii erau prezenţi fizic (în aceeaşi zonă) în care S-a coborât Duhul Sfânt :

  1. apostolii (cei care au fost botezaţi în Duhul Sfânt),
  2. spectatorii (oamenii cucernici interesaţi de lucrarea Duhului Sfânt şi
  3. batjocoritorii (oameni religioşi în felul lor, dar care s-au poziţionat de la început împotriva Persoanei şi lucrării Duhului Sfânt).

Eu cu cine mă asemăn ?


STUDII ASEMĂNĂTOARE :