Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.9) Autoînşelarea (I Corinteni 3:18)

Nimeni să nu se înşele [gr. exapatatō „a înşela”]: dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun [gr. mōros], ca să ajungă înţelept”. (I Corinteni 3 : 18)

A înşela : „A induce în eroare, a abuza de buna-credință a cuiva ; a amăgi”. (DEX) În (Nodex 2002) este dată o definiţie interesantă : „A lua un neadevăr drept adevăr ; a cădea în eroare”.
Sinonime : a ademeni, a fermeca.


Gr. exapataó are şase ocurenţe. Este folosit aici precum şi în :

  • Romani 7 : 11 „Pentru că păcatul a luat prilejul, prin ea [porunca] m-a amăgit, şi prin însăşi porunca aceasta m-a lovit cu moartea”.
  • Romani 16 : 17 – 18 „Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor ; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători”.
  • II Corinteni 11 : 3 „Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos”.
  • II Tesaloniceni 2 : 3 „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip ; căci [Ziua Domnului] nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării … ”.
  • I Timotei 2 : 14 „Şi nu Adam a fost amăgit [gr. ēpatēthē “înşelat” este folosit numai de trei ori în N.T. Aici precum şi în Efeseni 5 : 6 şi în Iacov 1 : 26]; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii”.

Nu te potrivi felului de gândire al lumii vei greşi !