Autoevaluarea relaţiei mele cu Dumnezeu (II) [Psalmul 139.24, Isaia 44.19, 1 Corinteni 11.31-32, Matei 26.69-75]

Introducere

Părerea este o :

 1. „Opinie, punct de vedere, concepție, idee, credință.
 2. Iluzie, închipuire”. (Dex)

Ambele sensuri ale cuvântului părere, pot fi valabile în viaţa mea astfel încât punctul meu de vedere despre mine însumi să fie în realitate o iluzie, o simplă închipuire.

Să cred că eu sunt cu Domnul, şi totuşi să nu mai fiu ! (Este adevărat că Domnul Isus şi Petru erau la momentul respectiv pe teritoriul aceleeaşi proprietăţi, dar în realitate erau în tabere opuse) … Petru spunând limpede că nu ştie cine este Isus !

De aceea este bine să fac rugăciunea lui David, (chiar dacă mi se pare că totul este în regulă în viaţa mea) :

Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei !” (Psalmul 139 : 24)


Necesitatea unei autoanalize corecte este o realitate obiectivă

A-şi face autoanaliza înseamnă :

„A-și analiza propriile calități și defecte”, (Dex), se referă la autoobservare, la introspecţia vieţii interioare.


În I Împăraţi 8 : 46 – 51, Solomon s-a rugat astfel :

Când vor păcătui împotriva Ta – căci nu este om care să nu păcătuiască – şi Te vei mânia împotriva lor şi-i vei da în mâna vrăjmaşului, care-i va duce robi într-o ţară vrăjmaşă, depărtată sau apropiată :

 • dacă se vor coborî în ei înşişi, în ţara unde vor fi robi, 
 • dacă 
  • se vor întoarce la Tine
  • şi-Ţi vor face cereri în ţara celor ce-i vor duce în robie şi vor zice : „Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi, am făcut rău !”;
 • dacă se vor întoarce la Tine 
  • din toată inima lor şi 
  • din tot sufletul lor, în ţara vrăjmaşilor lor care i-au luat robi, 
 • dacă-Ţi vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre ţara lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o şi spre Casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău –
 • 1. ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor : şi fă-le dreptate ; 
 • 2. iartă poporului Tău păcatele lui şi toate fărădelegile făcute împotriva Ta ; 
 • 3. trezeşte mila celor ce-i vor ţine robi, ca să se îndure de ei, căci sunt poporul Tău şi moştenirea Ta, şi Tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor de fier !

Adevărul central :

Pentru a avea o viaţă binecuvântată este necesar :

1. să-mi autoevaluez viaţa spirituală,
2. să constat care este situaţia mea reală înaintea Lui Dumnezeu şi
3. să parcurg cel puţin trei trepte pentru a-mi reface relaţia spirituală cu Domnul Isus, (ruptă prin păcat).


I. Autoevaluarea / autoobservarea

Atunci când ne autoobservăm, descoperim că există cel puţin trei feluri de păreri despre propria persoană. În Romani 12 : 3, apostolul Pavel a scris :

New Living Translation :

Datorită privilegiului și autorității pe care mi-a dat-o Dumnezeu, vă dau fiecăruia acest avertisment : Nu credeți că sunteți mai buni decât sunteți cu adevărat. Fiți cinstiți în evaluarea voastră despre voi înșivă, măsurați-vă prin credința pe care Dumnezeu ne-a dat-o”.

Traducerea Cornilescu :

Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi

 • să nu aibă despre sine o părere mai înaltă [gr. hyperphronein] decât se cuvine ; ci 
 • să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia”.

Părerea personală (despre mine însumi) poate fi :

1. mai bună (decât sunt în realitate), echivalentul îmbătatului cu apă rece ;
2. mai rea, (atunci când am o părere foarte slabă despre mine),
3. reală / echilibrată (conform realităţii).


1. Părerea mai bună (să mă văd mai înalt) decât sunt în realitate, mă consider a fi mai bun decât sunt).

Hyperphronéō (de la / hypér, „dincolo” și / phronéō, „opinia personală care se conturează în acțiune”) poate fi tradus cu a „gândi dincolo de limitele adecvate (corespunzătoare)” a mă vedea mai bun decât sunt, a acţiona fără umilință și fără un adevărat simț al realității” (Abbott-Smith).


Să observăm câteva exemple din Biblie :

 1. Iacov 4 : 13 – 16 „Ascultaţi, acum, voi care ziceţi : „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga !”, şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine ! Căci ce este viaţa voastră ? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi : „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” Pe când acum vă făliţi cu lăudăroşiile voastre ! Orice laudă de felul acesta este rea”.
 2. „Absalom zicea : „De m-ar pune pe mine judecător în ţară ! Orice om care ar avea o neînţelegere şi o judecată ar veni la mine, şi i-aş face dreptate”. (II Samuel 15 : 4) Şi dacă vin doi oameni care sunt unul contra celuilalt, cui îi facă dreptate, (din moment ce numai unl are dreptate) ?
 3. Deuteronom 8 : 17 „Vezi să nu zici în inima ta : „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii”.
 4. Psalmul 12 : 4 „ … cei ce zic : „Suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi : cine ar putea să fie stăpân peste noi ?
 5. Obadia 1 : 3 – 4 „Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire, pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncilor şi domneşti în înălţime ; de aceea, tu zici în tine însuţi : „Cine mă va arunca la pământ ?” Dar, chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ţi-ai aşeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos şi de acolo, zice Domnul”. Unii îşi zic doar lor înşişi, Petru a spus cu voce tare ce gândea :
  1. Matei 26 : 33 „Petru a luat cuvântul şi I-a zis : „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire”.
  2. Marcu 14 : 29 „Petru I-a zis : „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea”.

2. Părerea despre mine însumi mai scăzută / rea decât este de fapt starea reală

Exemple din Sfânta Scriptură :

 1. Geneza 18 : 27 „Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis : „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă”.
 2. II Samuel 9 : 8 „El [Mefiboşet] s-a închinat, şi a zis : „Cine este robul tău, ca să te uiţi la un câine mort ca mine ?
 3. Psalmul 22 : 6 „Dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de popor”.
  Apocalipsa 2 : 9 – 10 „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii”.

3. Părerea reală / echilibrată (exact aşa cum sunt), o autoevaluare corectă / obiectivă

În cartea Rut (capitolul 3 : 8 – 11) scrie despre Boaz că :

La miezul nopţii, omul s-a speriat ; s-a plecat şi iată că o femeie era culcată la picioarele lui. El a zis : „Cine eşti tu?” Ea a răspuns :

„Eu sunt Rut, slujnica ta ; întinde-ţi poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare.” Şi el a zis : „Fii binecuvântată de Domnul, fiică ! Această faptă de pe urmă mărturiseşte şi mai mult pentru tine decât cea dintâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogaţi.

Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea ştie că eşti o femeie cinstită”.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :