73. CĂUTAREA LUI DUMNEZEU [Ezra 8.22]

73. CĂUTAREA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaj Biblic : Ezra 8.22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Martie 2022 I

În versetul amintit mai sus Ezra spunea : „Îmi era ruşine să cer împăratului o oaste de însoţire şi călăreţi, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmaşului pe drum, căci spusesem împăratului :
„Mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mânia Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc”. A căuta înseamnă : „A încerca să găsească pe cineva sau ceva ; a umbla după …”. (Dex, 20029)

În Osea 10 : 12 este descrisă căutarea Lui Dumnezeu :

„Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou ! Este vremea

  1. să căutaţi pe Domnul, ca
  2. să vină şi
  3. să vă plouă mântuire”.

Căutarea aduce găsirea Lui Dumnezeu, a Harului Lui, a trăirii în prezenţa Lui !


Cum să-L caut pe Dumnezeu ?

I. Cu credinţă

Ştiind că :

„ … fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui ! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută”. (Evrei 11 : 6)

În Evanghelia după Matei, (capitolul 7 : 8), Domnul Isus a promis că :

„ … oricine cere capătă ; cine caută găseşte ; şi celui ce bate i se deschide”.

Iniţiativa este a Lui Dumnezeu, EL pune în om, dorul după EL, care poate să vină prin gândul acesta :

Inima îmi zice din partea Ta : „Caută faţa Mea !” Şi faţa Ta, Doamne, o caut !” (Psalmul 27 : 8)


II. Când să încep căutarea Lui Dumnezeu ?

Aici şi acum ! Prin proorocul Isaia (în capitolul 55 : 6), Dumnezeu a spus :

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi ; chemaţi-L câtă vreme este aproape”.

Noi nu avem din ziua de azi decât ceea ce numim acum, clipa prezentă, de aceea trebuie să folosim secunda pentru a-L chema în viaţa noastră pe Isus … chiar acum !


III. În ce constă această căutare şi care sunt rezultatele căutării Lui Dumnezeu ?

Omul va primi :

  1. fericirea. În Psalmul 119 : 2 – 3 este scrisă această promisiune : „Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor, care nu săvârşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui !
  2. protecţia Divină. În cartea II Samuel 22 : 31 scrie : „Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este curăţat ; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El” (adică în Dumnezeu).
  3. bucuria. În cartea I Cronici 16 : 10 găsim scris : „Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt ! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul !

În Biblie avem şi un exemplu de căutare a Lui Dumnezeu. În Evanghelia după Marcu scrie că :

Simon şi ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute ; şi, când L-au găsit, I-au zis : „Toţi Te caută”. (Evanghelia după Marcu 1 : 36 – 37)

Mai concret, ce trebuie să fac ? Unde mă găsesc chiar acum, pot să mă plec pe genunchi şi să ÎL rog pe Isus … să vorbesc cu EL exact cum aş vorbi cu cineva la care ţin foarte mult (şi ştiu că şi el ţine la mine (şi aşa este, Dumnezeu mă iubeşte şi te iubeşte).

A ÎL ruga pe Domnul Isus înseamnă a vorbi liber cu EL. Chiar dacă nu ÎL văd, cred că EL mă vede, mă aude şi mă ascultă.


Spune-I Lui ce te apasă şi ştie EL ce să facă ! Dumnezeu să te ajute să crezi în Jertfa Domnului Isus, să-ţi dea mântuirea şi să ne dea tuturor bucuria ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :