60. TĂCEREA LUI DUMNEZEU [2 Cronici 36.15-17]

60. TĂCEREA LUI DUMNEZEU

I Podcast I  Pasaj Biblic : II Cronici 36 : 15 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 01 Martie 2022 I

În special după ce am păcătuit şi nu ne-am rezolvat problemele spirituale, dacă totuşi observăm că nu ni se întâmplă nimic …. ar trebui să ne speriem de tăcerea Lui Dumnezeu !

În Vechiul Testament, poporul evreu a avut exemple de tăcere a Lui Dumnezeu, de perioade de timp în care Dumnezeu nu le-a mai vorbit, dar care au fost urmate de judecăţile Lui !

În II Cronici 36 : 15 – 17 srie că :

Domnul Dumnezeul părinţilor lor a dat din vreme trimişilor Săi însărcinarea să-i înştiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său şi Locaşul Său. Dar ei

 1. şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu,
 2. I-au nesocotit cuvintele
 3. şi au râs de prorocii Lui,

până când mânia Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac.

Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor şi a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa Locaşului lor celui Sfânt. N-a cruţat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui”.

Reacţia Lui Dumnezeu s-a manifestat în tăcere, fără cuvinte. Poporul evreu, pe vremea Domnului Isus a repetat greşeala din trecut dar în anul 70 au plătit !


Şi în viaţa noastră, uneori Dumnezeu ne vorbeşte, alteori ne vine în ajutor prin intervenţiile Lui supranaturale, dar cel mai rău lucru este atunci când EL tace şi nu ne mai spune nimic !

Dacă Dumnezeu vorbeşte şi omul nu ia seama în mod intenţionat şi în mod repetat, vine vremea în care Dumnezeu poate alege să nu-i mai spună nimic omului respectiv.


Să observăm trei exemple din Biblie despre tăcere a Lui Dumnezeu, atunci când interlocutorul Lui, şi-ar fi dorit un Cuvânt care să iese din gura Lui

I. Saul

Înainte de-a I Se împotrivi lui Dumnezeu viaţa lui Saul era exact cum scrie în Psalmul 139 : 4 :

„Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul”.

Exact aşa a fost în viaţa lui Saul. El era neliniştit (când şi-a pierdut măgăriţele, după trei zile de căutare) dar proorocul Samuel, fără să fi vorbit mai dinainte cu el … i-a răspuns la o întrebare încă nerostită, (nepusă cu gura), dar care se afla în mintea lui Saul.
În I Samuel 9 : 19 – 20 scrie că :

Samuel a răspuns lui Saul : „Eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălţime şi veţi mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci şi-ţi voi spune tot ce se petrece în inima ta.

Nu te nelinişti de măgăriţele pe care le-ai pierdut acum trei zile, căci s-au găsit. Şi pentru cine este păstrat tot ce este mai de preţ în Israel ? Oare nu pentru tine şi pentru toată casa tatălui tău ?

După neascultarea de Dumnezeu, viaţa lui Saul este descrisă în I Samuel 28 : 6 unde este notat că :

Saul a întrebat pe Domnul, şi Domnul nu i-a răspuns

 1. nici prin vise,
 2. nici prin Urim,
 3. nici prin proroci”.

Ce a urmat ? Decesul …


II. Pilat

Despre Pilat scrie în Matei 27 : 14 că :

Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul”. Oare de ce ?

Dumnezeu a ales să-i vorbească după aceea, când a vrut El, prin intermediul soţiei lui (Dumnezeu vorbeşte prin cine vrea EL). În Matei 27 : 19 scrie că :

Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună : „Să n-ai nimic a face cu Neprihănitul acesta ; căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui”.


III. Irod

În Marcu 6 : 19 – 20, 22 – 26 este notată uciderea lui Ioan Botezătorul. După decizia de-a trece de partea răului scrie în Luca 23 : 8 – 9 ce a urmat :

Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult ; căci de mult dorea să-L vadă, din pricina celor auzite despre El ; şi nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări ; dar Isus nu i-a răspuns nimic”.


Concluzii

Pentru a trăi conform voii Lui Dumnezeu şi a nu ajunge în situaţia ca Dumnezeu să nu îmi mai vorbească, am nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt.

Numai EL îmi poate da :

 1. puterea să tac,
 2. inspiraţia în vorbire şi
 3. numai EL poate interveni într-un mod supranatural, pentru a mă ajuta indiferent de părerile batjocoritoare ale specialiştilor !

Dar indiferent de ceea ce mi se întâmplă, decid să :

 1. nu-mi bat joc de nimeni, să
 2. nu iau în râs pe nimeni şi să
 3. nu nesocotesc Cuvântul Lui Dumnezeu … şi să îmi reabilitez relaţia mea cu Dumnezeu cât se poate de repede !

Să ÎL rog pe Dumnezeu exact cum scrie în I Ioan 1 : 7 şi să Îi cer ajutorul :

Doamne Isuse, ajută-mă să trăiesc o viaţă fără păcat, să umblu în lumină, după cum TU însuţi eşti în lumină, să am părtăşie cu ceilalţi şi sângele Tău să mă cureţe de orice păcat. Şi Te rog frumos să ai milă şi de Ucraina şi de România ! Amin !”


Podcastul poate fi ascultat aici :