54. NESUPUNEREA CRONICĂ [Geneza 37.5–10, Romani 4.11]

54. NESUPUNEREA CRONICĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 37 : 5 – 10, Romani 4 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Februarie 2022 I

În primul pasaj amintit mai sus sunt notate cuvintele profetice rostite de Iosif pe care fraţii lui le-au contestat. Probabil nu concepeau că într-o zi toţi i se vor închina.
La fel sunt şi oamenii de la ora actuală, care lăsându-se influenţaţi de anumite păreri (drepturile omului, liberul arbitru etc.), cred că ei îşi vor conduce viaţa după bunul lor plac şi niciodată nu se vor pleca înaintea Lui Dumnezeu.

Dar la fel cum fraţii lui Iosif au ajuns să se plece înaintea lui Iosif, la fel orice om de pe pământ se va pleca înaintea Lui Dumnezeu fie de bună voie (în viaţa aceasta) fie dincolo, forţaţi fiind să recunoască realitatea existenţei şi puterii Lui Dumnezeu.
Fie ca noi să ne supunem Domnului Isus ca Domn şi Mântuitor şi Harul Lui să fie peste noi ! Amin !


I. Prin Cuvântul Lui, Dumnezeu ne cere supunerea

Lui Dumnezeu I Se vor supune toţi oamenii fie că la momentul prezent vor, fie că nu vor ! La fel ca în cazul lui Iosif, va veni o zi în care (cum spunea apostolul Pavel) :

Fiindcă este scris : „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” (Romani 4 : 11)

Fraţii l-au acuzat pe Iosif pentru Cuvântul Lui Dumnezeu care vorbea prin el. Dar nu el inventa visurile, ele erau realităţi din viitor, filmate şi aduse în prezent, sau cum scrie în Biblie :

„ … fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora” (I Corinteni 12 : 7), numai că uneori acei alţii, nu vor să accepte voia lui Dumnezeu.

De vină este acel Iosif, prin care Dumnezeu le spune care este voia Lui cu privire la ei : să I Se supună Domnului Secerişului, Aceluia care are în stăpânire vremurile şi soroacele [a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 7] … chiar dacă, uneori, pare că a scăpat totul de sub control !


II. Noi putem alege să ne răzvrătim faţă de Dumnezeu şi să-i facem rău omului prin care Dumnezeu ne vorbeşte

În Geneza 37 : 9 – 10 scrie că :

Iosif a mai visat un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi. El a zis : „Am mai visat un vis ! Soarele, luna şi unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.”

L-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat şi i-a zis : „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat ? Nu cumva vom veni eu, mama ta şi fraţii tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta ?

Problema lor şi problema noastră, (a celor din familia Lui Dumnezeu), nu constă în faptul că nu înţelegem Cuvântul Lui Dumnezeu, ci în faptul că alegem neascultarea şi nu vrem să-I împlinim Cuvântul !

Este de remarcat că atât fraţii cât şi tatăl, au înţeles imediat ceea ce-a vrut Iosif să spună. Au ales însă, să I Se împotrivească Celui ce le vorbea din Cer !

Oricine ştie că toate stelele ascultă numai de Dumnezeu şi nimeni nu le poate momi să-şi schimbe traseul ! Să se plece „stelele” până la pământ ? Să asculte Cerul de pământ ? Părea incredibil … şi aşa a fost, până a venit Fiul Omului, Domnul Isus. Prin El avem şi această promisiune :

Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da (Ioan 16 : 23). Ce vrea EL este ca timpul, adică viaţa noastră, să fie folosit pentru EL !

„Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Matei 28 : 20)

Iosif a visat un vis şi l-a istorisit fraţilor săi … El le-a zis : „Ia ascultaţi ce vis am visat !” (Geneza 37 : 5 – 6).

Dar fie că ei au crezut fie că nu au crezut, Cuvântul Lui Dumnezeu s-a împlinit deoarece CEL Care vorbeşte are grijă să şi împlinească (să aducă în realitatea vieţii), promisiunea făcută cândva.

Să luăm ca exemplu ce i s-a întâmplat lui Ieremia. În cartea Ieremia 1 : 11 – 12 scrie :

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel : „Ce vezi, Ieremio ?” Eu am răspuns : „Văd un vegheator.” Şi Domnul mi-a zis : „Bine ai văzut ; căci Eu veghez asupra cuvântului Meu ca să-l împlinesc.”


Aşa a fost şi Iosif, el a văzut bine, dar realitatea din data respectivă era diferită de adevărata realitate (din viitor) aceea care încă nu se vedea !


De cuvânt profetic este nevoie şi azi, de viziune de la Dumnezeu. De revelaţia care vine de Sus, pentru copilul care vrea să ştie ce are de făcut !

Şi Slavă Domnului că Duhul Sfânt vorbeşte zi de zi, fiindcă Îi place să comunice cu copiii Lui (cel puţin cu cei care-L doresc) !


III. Voia Lui Dumnezeu va fi adusă la îndeplinire. Toţi oamenii se vor pleca înaintea Lui Dumnezeu

În Filipeni 2 : 10, apostolul Pavel le-a scris care sunt urmările supunerii faţă de domnia lui Isus :

pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ … ”.


Supunerea ne aduce autoritate, câştig nu pierdere !


Există şi azi oameni, care asemenea lui Faraon îl recunosc pe cel ce este omul Lui Dumnezeu şi acceptă implicit şi voia Lui Dumnezeu pentru ei (şi belşugul şi foametea).

Un astfel de om spune :

Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu ?” (Geneza 41 : 38)

Iosif ÎL reprezintă pe Domnul Isus. La fel cum în faţa lui Iosif orice genunchi s-a aplecat şi în Faţa Domnului Isus orice genunchi se va pleca ! De ce ?

Fiindcă Domnul Isus este Stăpânul Vieţii ! În timp (ca pe vremea lui Iosif) ajung la această cunoaştere şi ceilalţi :

Fără EL nu se poate trăi ! În afara Lui este doar moarte ! De la EL a venit şi vine întreţinerea Vieţii !


În încheiere să fac o rugăciune aşa cum scrie în I Petru 5 : 6 – 7 :

Doamne Dumnezeule, mă smeresc sub mâna Ta cea tare, pentru ca, la vremea Ta, TU să mă înalţi, şi arunc asupra TA toate îngrijorările mele, căci TU însuţi îngrijeşti de mine şi ÎŢI mulţumesc frumos ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :