52. CE SĂ FACI CÂND EŞTI ÎNTR-O SITUAŢIE LIMITĂ ? [I Samuel 30.1-9]

52. CE SĂ FACI CÂND EŞTI ÎNTR-O SITUAŢIE LIMITĂ ?

I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 30 : 1 – 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Februarie 2022 I

În pasajul amintit mai sus scrie că atunci : „Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, amaleciţii năvăliseră în partea de miazăzi şi în Ţiclag. Ei nimiciseră şi arseseră Ţiclagul, după ce luaseră prinşi pe femei şi pe toţi cei ce se aflau acolo, mici şi mari.

Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul şi plecaseră. David şi oamenii lui au ajuns în cetate, şi iată că era arsă ; şi nevestele, fiii şi fiicele lor, fuseseră luaţi prinşi.

Atunci David şi poporul care era cu el au ridicat glasul şi au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David : Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate şi ele.

David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui.

Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec : „Adu-mi efodul !” Abiatar a adus efodul la David.

Şi David a întrebat pe Domnul : „Să urmăresc oastea aceasta ? O voi ajunge ?” Domnul i-a răspuns : „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.”

Şi David a pornit … ”. (I Samuel 30 : 1 – 9)


Când este la necaz, reacţia oricărui omdepinde de omul respectiv, dar aflaţi în exact aceeaşi situaţie :

I. majoritatea oamenilor îşi manifestă durerea prin :
1. plâns, (v. 4),
2. căutarea unui vinovat, (conform versetului 6, deoarece noi oamenii avem tendinţa să nu ne uităm la noi ci să căutăm vina la altul),
3. răzbunare (v. 6).


II. Dar aflat exact în aceeaşi situaţie (într-un mare necaz), omul credincios (David în acest caz) a :
1. plâns şi el ca şi ceilalţi (v. 4, şi-a manifestat durerea dar nu a dat vina pe altul, dar a trebuit să facă ceva deoarece era acuzat pe nedrept) aşa că,
2. „s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui (v. 6) şi
3. a căutat o soluţie de ieşire din criză (v. 7 – 8) !


David, care se afla în exact aceeaşi situaţie limită ca şi ceilalţi a mers mai departe şi s-a putut delimita de stările sufleteşti interioare prin :

1. Încrederea în Dumnezeu

David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui”. (I Samuel 30 : 6)

În Psalmul 20 : 6 – 8, David scria că :

Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui. Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor ; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad ; dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare”.


În situaţia limită, David a apelat la :

2. Cuvântul lui Dumnezeu

În I Samuel versetele 7 şi 8 din capitolul 30 spune că :

El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec : „Adu-mi efodul !” Abiatar a adus efodul la David. Şi David a întrebat pe Domnul : „Să urmăresc oastea aceasta ? O voi ajunge ?” Domnul i-a răspuns : „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.”

Cei mai mulţi oameni rămân blocaţi, la evenimentul respectiv. Privesc în urmă, la ce au pierdut, neştiind că de fapt, cei dragi sunt vii, deşi au devenit robi ! Cunoaşterea în parte ne este specifică nouă oamenilor dar un om credincios are şi azi acces la resursele lui Dumnezeu, care este Atotcunoscător :

Domnul este un Dumnezeu care ştie totul”. (I Samuel 2 : 3)

În I Corinteni 13 : 12, apostolul Pavel a scris :

Acum, cunosc în parte ; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin”.

Dar dacă situaţia o cere, pot apela la Cel care cunoaşte totul, aşa a făcut şi apostolul Pavel. Nu avem toate detaliile întâmplării din Fapte 16, dar este clar că atunci când nu mai ştiu ce trebuie să fac, pot (şi ar trebui) să cer călăuzire de la Dumnezeu.

În Fapte 16 : 6 – 10 scrie că :

Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia ; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia şi s-au coborât la Troa.

Noaptea, Pavel a avut o vedenie : un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte : „Treci în Macedonia şi ajută-ne !”

După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.”


În al treilea rând, omul aflat într-o situaţie limită :

3. Ascultă de Dumnezeu

În versetul 9 din I Samuel 30 scrie că : „Şi David a pornit … ”, a perseverat chiar dacă o treime din cei care l-au urmat, s-au dat bătuţi, au fost învinşi de oboseală. În versetul 10 scrie că : „două sute de oameni s-au oprit, fiind prea obosiţi ca să mai treacă pârâul Besor.”


În încheiere şi în concluzie pentru cel aflat într-o mare problemă chiar azi, nu contează atât de mult ce s-a întâmplat de a ajuns unde este, cât contează ce va face ca să iese de acolo şi să nu mai ajungă acolo ! Să înveţe din lecţiile vieţii înaintaşilor în credinţă pe care Dumnezeu ni le dă şi nouă !

  1. Încrede-te în Dumnezeu,
  2. roagă-L pe Dumnezeu să-ţi spună ce ai de făcut şi
  3. ascultă-L pe Dumnezeu în ceea ce-ţi cere să faci !

Şi Dumnezeu să-ţi ajute şi ţie să ieşi la loc larg exact cum scrie în Iov 36 : 16

Şi pe tine te va scoate din strâmtorare, ca să te pună la loc larg, în slobozenie deplină, şi masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase”.

Aşa să dea Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :