353 I 2023. MESIA. ODRASLĂ ȘI VLĂSTAR [Isaia 11.1 I Isaia 10.33–34]

353 I 2023. MESIA. ODRASLĂ ȘI VLĂSTAR

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 1 I Isaia 10 : 33 – 34 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Decembrie 2023 I

Mesia este numele pe care poporul Evreu îl folosește pentru Răscumpărătorul lor. Ei încă ÎL așteaptă dar noi știm că Domnul Isus este Răscumpărătorul promis.
Dar El a venit deja de aproape două mii de ani, a trăit pe acest pământ, ȘI-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi, a înviat, S-a înălțat la Cer și este la dreapta Lui Dumnezeu.

Prin proorocul Isaia, despre Domnul Isus a fost proorocit astfel :

Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui”. (Isaia 11 : 1)


Se vorbește despre Domnul Isus ca fiind atât odraslă cât și vlăstar. Dar ce înseamnă aceste cuvinte ?

În primul rând să observăm ce înseamnă :
1. Odrasla

Cuvântul odraslă în ebraică (choter) înseamnă de fapt „creangă sau crenguță” și se referă la ramura care iese din tulpina unui pom.


În al doilea rând, să observăm ce înseamnă cuvântul :
2. Vlăstar

În Lexiconul Biblic scrie că acest cuvânt (ebr. netser) provine : „De la natsar în sensul de verdeață ca culoare izbitoare ; un lăstar ; la figurat, un descendent – [o] ramură”.

Diferența este că acest lăstar nu iese din tulpina pomului ci din rădăcinile lui. Deci Domnul Isus este numit atât ramură din pom cât și lăstar care iese din rădăcina aceluiași pom.

În viață așa ceva este imposibil, deoarece ramura este ramură și lăstarul este lăstar. Ambele părți fac parte din același pom dar au locuri de proveniență diferite și sunt diferite și nu doar ca poziționare ci și ca orientare, deoarece ramura crește în lateral pe când lăstarul crește în sus.


În încheiere vom nota doar faptul că acest verset aducea speranța în inimile contemporanilor proorocului Isaia deoarece dacă citim contextul, înțelegem că poporul Evreu era comparat cu o pădure care avea să fie tăiată (Isaia 10 : 33 – 34) dar aveau promisiunea că în timp, din cioturile rămase în pământ țara avea să se refacă iar dintre descendenții împăratului David, unul dintre ei avea să ajungă împărat.

În Isaia 11 : 1, era proorocit despre Domnul Isus și ÎI mulțumim Lui Dumnezeu pentru venirea pe pământ a Pruncului Isus ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :