344 I 2023. CA SĂ AI PARTE DE AJUTORUL CERULUI NU CEDA LA TENTAȚIILE PĂMÂNTULUI [Matei 4.8–11]

344 I 2023. CA SĂ AI PARTE DE AJUTORUL CERULUI NU CEDA LA TENTAȚIILE PĂMÂNTULUI

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 4 : 8 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Decembrie 2023 I

Cel rău știe că puterea sufletului unui om este limitată. Și din acest motiv (dar nu numai), va veni la creștin cu ispita de-a căuta să adune cât mai multe lucruri. Mai multe decât vrea Dumnezeu ca să dețină omul respectiv.

Cel care cedează tentațiilor acumulării de lucruri (peste măsura lui) își va împovăra sufletul, iar această greutate care este peste capacitatea lui, nu numai că îi va limita timpul și dedicarea față de Dumnezeu, ci mai grav, îi va aduce și stări sufletești negative.

Și de-ar fi numai atât !?


În Matei 4 : 8 – 11, despre Domnul Isus scrie că :

Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt [punctul de belvedere], I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor [schimbarea de perspectivă] şi I-a zis [au fost folosite simțurile pentru a putea pătrunde informația în suflet și în inimă … stilul acesta de : „Ce pietre și ce zidiri”, numai că Domnul Isus știe deja de când le vede care va fi sfârșitul lor] :

„Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris :

„Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească”.


Iar deoarece Domnul Isus nu a cedat ispitelor :

„ … deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească”.

A venit Cerul pentru Cel care nu a cedat la tentațiile pământului. La ispita de-a avea mai multe lucruri … chiar dacă ele poartă numele de împărății care este evident că fiecare au și împărați.

Și bineînțeles că nu toți împărații gândesc la fel. Și de aceea există probleme nu doar în interiorul împărățiilor, ci și între ele.

Așa că vei avea de lucru și nu vei mai vedea strălucirea ci doar problemele pe care nu le vei putea rezolva nici dacă ai avea câteva vieți.

Dar măcar pentru perioada de timp numită viață, vei fi scos din preocupările spirituale. De ce ? Deoarece va trebui să te încurci cu „treburile vieții” fiindcă Tu ești Împăratul Împăraților.

Iar deoarece situațiile sunt fără ieșire pentru oameni, Tu fiind Dumnezeu le vei putea rezolva. Și câte sunt de făcut !?

Iar problemele nu se mai termină, așa că vei fi ocupat toată viața ta. Iar când viața ta se va termina, ispita poate fi servită altuia care pentru gloria lumii ce nu va face … și tot așa mai departe”.


Să mă ajute Dumnezeu să fiu atent la această ispită a acumulării de lucruri. De aceea trebuie să decid să-mi mențin zilnic prioritățile personale.

Mai întâi timpul dedicat Lui Dumnezeu prin disciplina zilnică a rugăciunii și a citirii Bibliei și mai apoi celelalte preocupări.


Doamne ajută-mi și Doamne dă-mi izbândă și mie ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :