333. ÎNCHINAREA … ÎN TĂCERE [Luca 4.3–13 I Eclesiastul 9.5–6 I Psalmul 49.11]

333. ÎNCHINAREA … ÎN TĂCERE

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 4 : 3 – 13 I Eclesiastul 9 : 5 – 6 I Psalmul 49 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Noiembrie 2022 I

Tăcerea și liniștirea sunt printre primii pași de care este nevoie pentru a-L auzi pe Duhul Sfânt. Iar pentru a avea o viață binecuvântată contează extrem de mult să mă concentrez pe Cuvântul Lui Dumnezeu, pe practicarea rugăciunii și a postului, pe facerea de bine care repetăm, aduce stare de bine. Adică să mă concentrez pe valorile Lui Dumnezeu, să le practic, să le trăiesc !

Dar din modul în care a decurs Ispitirea Domnului Isus, vom observa și astăzi cum încearcă Satana să își introducă valorile lui în viața unui credincios și cum încearcă el să îi schimbe modul de gândire și să îi distragă atenția de la voia Lui Dumnezeu.

În Luca 4 : 3 – 13 scrie că Domnului Isus :

Diavolul I-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.”

Isus i-a răspuns : „Este scris : „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului şi I-a zis : „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii ; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.

Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Înapoia Mea, Satano ! Este scris : „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”

Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici ; căci este scris :

„El va porunci îngerilor Lui să Te păzească” ; şi : „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

Isus i-a răspuns : „S-a spus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme”.


A doua ispită cu care a venit Cel rău la Domnul Isus (ispită cu care vine și la creștinul care nu cedează la avansurile lui) este aceasta :

2. Închină-te Celui rău

Fă ceva ca să obții toată stăpânirea și slava acestei lumi. Cel rău își dorește să obțină cât mai mulți închinători, care să se vândă pentru a obține același produs cu care Cel rău vine la poarta omului și anume : „toată stăpânirea şi slava lumii”.

Cu acest produs i-a ispitit pe cei mai mulți oameni. Unii au cedat, au avut parte de-o cantitate de slavă, de renume mondial, unii au deținut și autoritatea obținând funcții importante (în această lume).

Dar ceea ce este important de reținut este faptul că de două mii de ani încoace, cu excepția Domnului Isus, toți oamenii de pe pământ au murit și de cei mai mulți nici nu se mai știe nimic indiferent de cât de importanți au fost la vremea lor.


În Eclesiastul 9 : 5 – 6 scrie :

Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri ; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor demult au şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare”.


Iar aceste rânduri sunt valabile și pentru cel care le-a scris (pentru Solomon, cel care a fost cândva împărat) dar la fel de reale sunt și pentru mine și pentru tine !


De ce vine Satana să ofere slava lumii ?

De ce face acest lucru ? De ce vine cu oferte atât de mari ? Pentru că ne vrea binele ? Nu, ci pentru a ne distruge.


Dar trebuie să știm că el vine exact cu aceeași marfă pe care i-a prezentat-o și Domnului Isus (și anume cu „stăpânirea şi slava lumii”).

Pe la cine știe câte uși a venit el cu același produs … unii îl cred și fac târgul cu el, alții însă îl refuză categoric deoarece în viața lor este Dumnezeu iar țelul lor este să ajungă în Cer.

Ei nu sunt ca oamenii descriși în Psalmul 49 : 11, despre care scrie astfel :

Ei îşi închipuie că veşnice le vor fi casele, că locuinţele lor vor dăinui din veac în veac, ei, care dau numele lor la ţări întregi”.

Dar, noi știm că nu este așa, noi suntem trecători și vrem să ajungem Acasă, cu Dumnezeu în Cer !


Dar să notăm ce înseamnă a te închina ?

Conform Lexiconului Biblic, cuvântul folosit în greacă (proskynéō) este format „din prós, „spre” și kyneo, „a săruta” și înseamnă „a săruta pământul când se prosternează în fața unui superior; a se închina”.


[„Pe reliefurile egiptene, închinătorii sunt reprezentați cu mâna întinsă, aruncând un sărut către zeități].


Sinonimul lui a se închina este a se prosterna și înseamnă :

A se pleca, a se înclina (până la pământ) în fața cuiva în semn de venerație, de umilință, de supunere”. (DEX, 2009)


Dar ce trebuie să știm este că, închinarea nu era doar un gest de curtoazie, de politețe (rafinată), de amabilitate, de complezență, ci însemna supunerea totală față de cel rău. Dedicarea față de el, practic intrarea sub jugul lui, sub autoritatea lui.

Să nu ne imaginăm cumva că dacă Domnul Isus ar fi făcut doar o plecăciune, automat intra în posesia slavei și devenea unicul stăpânitor al lumii. Să nu credem că imediat după aceea cel rău s-ar fi retras undeva până la sfârșitul vieții Lui Christos (de pe acest pământ).

În niciun caz nu ar fi fost așa. Trebuie ca un om să fie naiv să îl creadă pe cel rău care este tatăl minciunii (a se vedea Ioan 8 : 44). Ce înseamnă tată ? Că are copii, iar minciuna este „copilul” lui. Minciuna nu este doar o vorbă ci este un „copil”, este vie, are voință, are putere de decizie etc.

Altfel spus, închinarea ar fi avut urmări care erau de neprevăzut.


De aceea și la finalul acestui studiu, vom încheia cu rugăciune :

Doamne Isuse, la fel cum L-ai învins de fiecare dată pe Cel rău când ai trăit pe acest pământ, te rog ca și prin mine să ÎȚI trăiești viața ta de învingător și Te rog să preiei TU toată autoritatea asupra vieții mele și să mă ajuți cât voi trăi să mă închin numai Lui Dumnezeu și numai pe EL să-l slujesc ! Doamne ajută-mă la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :