329 I 2023. DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL, EU ÎI RIDIC SAU ÎI DOBOR PE CEI DIN JURUL MEU? [Luca 10 I Psalmul 57.8]

329 I 2023. DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL, EU ÎI RIDIC SAU ÎI DOBOR PE CEI DIN JURUL MEU ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Capitolul 10 din Evanghelia după Luca I Psalmul 57 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Noiembrie 2023 I

Și astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota câteva observații despre ridicarea oamenilor dar și despre săparea lor pentru a-i face să cadă. Iar prin ridicare și săpare ne referim la toate aspectele vieții, atât pe plan spiritual dar și la nivelul sufletesc precum și în tot ce ține de viața fizică.

Dumnezeu ridică oamenii (îi înalță din punct de vedere spiritual), dar Satana se ocupă cu doborârea, cu căderea oamenilor.


„Eu de de partea cui sunt ?


Și despre ridicare și despre săpare scrie în Evanghelia după Luca în capitolul 10, unde găsim scris mai întâi despre Trimiterea celor șaptezeci de ucenici (v. 1 – 16) iar de la v. 17 – 24, găsim consemnată revenirea lor la Domnul Isus.

Imediat după aceea, Luca a scris despre faptul că un anumit om, a vrut să-L ispitească pe Domnul Isus, dar Domnul i-a răspuns foarte frumos și aici a rămas consemnată Pilda samariteanului milostiv (v. 25 – 37), iar la sfârșitul capitolului este întâmplarea cu Marta și Maria (a se vedea Luca 10 : 38 – 42)

Din capitolul 10 al Evangheliei scrisă de Luca observăm clar că un om poate ori să îi ridice, să îi ajute și să îi înalțe din punct de vedere spiritual pe cei din jurul lui sau poate să se preocupe cu săparea, cu doborârea celor din jurul lui.


Domnul Isus i-a ridicat la un alt nivel pe cei șaptezeci de ucenici în trăirea lor cu Dumnezeu.

Apoi când a venit la EL învățătorul Legii (deși acesta era un om nesincer, iar Domnul Isus știa foarte bine acest lucru) totuși Domnul Isus l-a ajutat și pe el să se ridice la un alt nivel de înțelegere a realităților spirituale. Cum ?

I-a istorisit Pilda Samariteanului milostiv (care este o binecuvântare pentru noi toți). Prin care i-a explicat că este important să îl ajuți pe cel căzut și nu este destul să cunoști foarte bine Legea sau să fii doar un om religios.

Dar Domnul Isus când a ajuns în casa Martei, tot așa s-a comportat și față de Marta și de Maria. Și pe ele le-a ajutat din punct de vedere spiritual.


Dar opusul ridicării cuiva (al înălțării lui) este săparea lui, dorința de-a-l face să cadă din punct de vedere spiritual. Aceasta vine de la Satana despre care Domnul Isus a spus aceste cuvinte :

Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer”. (Luca 10 : 18)

Cel rău, exact la lucrul acesta ne îndeamnă să-l facem cu cei din jurul nostru. Să ne preocupăm de săparea sau de căderea altora, să-i facem să falimenteze sau să eșueze (în special din punct de vedere spiritual),

  • fie provocându-i de față cu mulți oameni cum a făcut învățătorul Legii (care este clar că voia să-L facă de rușine pe Domnul Isus),
  • fie distrăgându-le atenția de la Domnul Isus, de la Dumnezeu și de la preocupările spirituale, încărcându-i cu diferite activități urgente, cum a vrut Marta să-i dea de lucru Mariei.

Și trebui să ne amintim că Domnul Isus nu i-a dat dreptate Martei, deoarece trebuia să caute mai întâi partea spirituală a vieții și după aceea … avea timp toată ziua să se ocupe și de partea materială.

David care a avut o perioadă în care a trecut prin mari probleme, nici atunci (când poate I se părea că Dumnezeu nu-l ascultă oricum), nu și-a neglijat timpul lui devoțional.

Deși era fugar și nu prea avea nici unde să se roage, totuși, David în Psalmul 57 : 8, a scris :

Mă voi trezi în zori de zi”.


Dumnezeu să mă ajute ca de dimineața devreme, prioritatea mea să fie să am timpul meu de rugăciune și de citire a Bibliei pentru a mă încărca cu puterea spirituală de care am nevoie pentru a-i ajuta în cursul zilei pe cei din jur, chiar dacă poate unii dintre ei sunt nesinceri.

Doamne ajută-mă la aceasta și Doamne dă-mi izbândă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :