328. RETROCEDAREA sau TACI ÎNAINTEA DOMNULUI [Psalmul 37.7 I Ioan 14.30 I Luca 4.3–13]

328. RETROCEDAREA sau TACI ÎNAINTEA DOMNULUI !

I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 37 : 7 I Ioan 14 : 30 I Luca 4 : 3 – 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Noiembrie 2022 I

Contează extrem de mult să tac și să pun accent pe Cuvântul Lui Dumnezeu, iar după ce aflu care este voia Lui Dumnezeu pentru viața mea să ÎL ascult pe Dumnezeu și să fac tot ce îmi cere Dumnezeu.

Acesta înseamnă să-i retrocedez, să ÎI dau Lui Dumnezeu înapoi, ce este a Lui Dumnezeu și să trec din nou cu toată ființa mea (duh, suflet și trup) sub stăpânirea Lui Dumnezeu.


A retroceda înseamnă :

A da cuiva înapoi un drept, un bun, un teritoriu etc. pe care acesta îl cedase mai înainte”. (DEX, 2009)


În ultimii ani, unii credincioși au tot cedat din drepturile Lui Dumnezeu asupra lor prin amestecul lor cu lumea, în așa fel încât la ora actuală este greu să știi care sunt valorile Lui Dumnezeu și care sunt valorile lumii.

Viața spirituală este asemenea apei tulburate care se află într-o sticlă. Pentru a separa lucrurile, trebuie mai întâi liniștirea, pentru ca drojdiile să se așeze iar ce este curat să se vadă , iar creștinul să poată să separe albul de negru.


În Psalmul 37 : 7 scrie :

Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El”.

Tăcerea înaintea Lui Dumnezeu este o modalitate de separare a valorile, de întoarcere la voia Lui Dumnezeu, de discernere a lucrurilor și de așteptare a intervenției Divine.

De tăcere este absolut nevoie pentru a știi ce este în viața mea din Dumnezeu și ce am în viața mea de la cel rău. În Ioan 14 : 30 sunt notate cuvintele Domnului Isus, care le-a spus ucenicilor Lui la un moment dat :

Nu voi mai vorbi mult cu voi ; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine …”.

Oare este posibil ca în mine, copilul Lui Dumnezeu să fie posesiuni ale celui rău, pe care eu să le fi adus și la care să țin ? Este foarte posibil, iar aceste lucruri ÎL îndepărtează de mine pe Dumnezeu … pe care eu spun că ÎL iubesc, dar prin ceeea ce fac ÎL întristez pe Duhul Lui Cel Bun și Sfânt.

Dumnezeu nu permite lucrurile amestecate. EL de la început a separat lumina de întuneric și lucrurile de sus de cele de jos. La Dumnezeu delimitarea este clară și nu merge și cu EL și cu lumea. Că în îndelunga LUI răbdare Dumnezeu nu ne-a pedepsit pentru viața noastră dublă, arată cât de mare este Harul Lui Dumnezeu față de noi.

Prin prorocul Țefania, Dumnezeu a vorbit astfel :

Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului ; voi nimici cu desăvârşire din locul acesta rămăşiţele lui Baal, numele slujitorilor săi şi preoţii împreună cu ei, pe cei ce se închină pe acoperişuri înaintea oştirii cerurilor, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură şi pe împăratul lor, Malcam, pe cei ce s-au abătut de la Domnul şi pe cei ce nu caută pe Domnul, nici nu întreabă de El.” Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu !” (Țefania 1 : 4 – 7)


Dacă din toată inima mea vreau o schimbare a vieții trebuie să pun accent pe valorile Domnului Isus și să elimin din viața mea valorile lui Satana.


În cadrul prezentului studiu doar vom aminti în ce a constat Ispitirea Domnului Isus, pentru a observa mai întâi cum încearcă Satana să își introducă valorile lui în viața unui credincios, iar astfel vom afla și care sunt valorile iadului.

Dar mai apoi observând cum a reacționat Domnul Isus și cum nu a cedat nimic din ce era al Lui Dumnezeu, vom învăța și vom ști care sunt valorile Lui Dumnezeu, care sunt valorile Cerului la care nu trebuie să renunțăm cu niciun chip.


Doar vom aminti aceste aspecte deoarece, fiecare creștin dacă chiar vrea cu adevărat, va trece el la aplicația practică și va aloca timpul necesar reabilitării lui spirituale.

Va putea practica el însuși tăcerea înaintea Domnului, acea liniștire a sufletului, acea izolare de lume în care Dumnezeu în mod sigur îi va vorbi la ce să renunțe și sigur îi va spune și ce trebuie să dobândescă … deoarece nu are în viața lui în acest moment (exact cum i-a vorbit și fruntașului care una credea că are nevoie și cu totul alta era de fapt nevoia lui despre care Domnul Isus i-a spus. A se vedea Luca 18 : 18 – 30).


În Luca 4 : 3 – 13 scrie că Domnului Isus :

Diavolul I-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.”

Isus i-a răspuns : „Este scris : „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului şi I-a zis : „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii ; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Înapoia Mea, Satano ! Este scris : „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”

Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici ; căci este scris :

„El va porunci îngerilor Lui să Te păzească” ; şi : „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

Isus i-a răspuns : „S-a spus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme”.


Vom încheia prezentul studiu notând faptul că :

  1. Diavolul vorbește (își comunică pe diverse canale care este voia lui),
  2. Cel rău vrea închinarea (iar în studiul următor, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom explica ce înseamnă închinarea) iar
  3. dacă creștinul nu cedează la ofertele lui, caută distrugerea [creștinu]lui pornind exact de la mediul religios în care el își desfășoară activitatea !

Dar deși noi ne aflăm într-o luptă cu cel rău (și vai de credinciosul care nici măcar nu realizează acest adevăr) ne bucurăm că ne aflăm de partea Domnului Isus, de partea biruitoare care deja a câștigat războiul final, chiar dacă noi creștinii mai pierdem unele lupte …


Dumnezeu să fie binecuvântat pentru Harul Lui ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :