321. CRITICA CONSTRUCTIVĂ [Apocalipsa 1.16 I Apocalipsa 2.1-7]

321. CRITICA CONSTRUCTIVĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Apocalipsa 1 : 16 I Apocalipsa 2 : 1 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Noiembrie 2022 I

Critica poate fi constructivă sau distructivă și este mare lucru când un constructor din domeniul spiritual este un meșter zidar înțelept și știe când să folosească mistria și când să folosească barosul. Azi vom observa modul în care Domnul Isus folosește critica constructivă.

Critica constructivă este o :

Metodă de educare constând în scoaterea la iveală a greșelilor și lipsurilor și în indicarea mijloacelor pentru lichidarea lor”. (Dicționar de neologisme, 1986)

Acest fel de critică edifică spiritual, iar a edifica înseamnă :

1. a construi un edificiu ; 2. a înălța sufletul, a insufla pietate prin exemple sau prin cuvinte; 3. a instrui , a informa”. (Șăineanu, ediția a VI-a, 1929)

Literal cuvântul „edific” înseamnă : „a construi o casă, un templu”, cuvântul „edificare” fiind format din două cuvinte latine : „casă, templu” și „facere” (a se vedea Dicționaru limbii românești, 1939).


Vom accentua critica constructivă deoarece critica poate fi distructivă, iar cel care-mi spune defectele îmi poate face mai mult rău decât bine !

De ce se poate întâmpla acest lucru, din moment ce mi se spune adevărul ?

Deoarece adevărul poate fi spus cu dragoste, cu un ton blând sau poate fi țipat cu un ton înalt, având o stare de mânie pronunțată.

Iar ceea ce contează foarte mult este nu doar să-i arăt cuiva care-i sunt punctele slabe, ci mai ales să-l ajut să pună altceva în loc. Altfel doar arătarea adevărului poate fi asemenea primei părți din renovarea unui edificiu în care se face doar demolarea, dar nu se construiește nimic după aceea.


Dacă avem o necesitate la ora actuală aceasta este nevoia de încurajare, de apreciere, de empatie, de acceptare a celuilalt așa cum este, altfel spus noi oamenii avem nevoie de zidire spirituală, de edificare, de-a-i face pe ceilalți temple ale Lui Dumnezeu, în care să locuiască Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt !


Vreau să îmi schimb comportamentul, ce trebuie să fac ?

Modelul nostru este Domnul Isus. De aceea să observăm cum îndreaptă, cum corectează defectele cuiva, cum procedează Domnul Isus când vrea să facă o schimbare care este absolut necesară în viața cuiva …

Găsim astfel de exemple în cartea Apocalipsa capitolele 2 și 3 (în special), dar astăzi ne vom rezuma la a aminti numai primul dintre cele șapte exemple.

Este notat în Apocalipsa 2 : 1 – 4 unde apostolul Ioan a consemnat cuvintele pe care Însuși Domnul Isus i le-a transmis, iar el a trebuit la rândul lui să trimită acest mesaj celui căruia Domnul Isus nu-i mai vorbea personal, dar a decis să-i mai vorbească odată, prin Duhul Lui Cel Bun și Sfânt prin intermediul apostolului Ioan :

Îngerului Bisericii din Efes scrie-i : „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur :

Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi ; ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi.

Ştiu că ai răbdare, ai suferit din pricina Numelui Meu şi n-ai obosit.

Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.

Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut ; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti”.


1. În primul rând, CEL care cere schimbarea comportamentului este CEL care conduce întregul Univers

Pentru ca omul să înțeleagă cât este de puternic Dumnezeu, lui Ioan, Domnul Isus I S-a arătat având în mână șapte stele, adică șapte planete.

În Apocalipsa 1 : 16 scrie despre Domnul Isus că :

În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui”.


Noi știm că cea mai mare planetă din sistemul solar este soarele. Dar din acest sistem solar fac parte încă opt planete. Dacă citim cu atenție versetul de mai sus vom observa că implicit apar exact soarele, pământul (pe care se afla apostolul Ioan) precum și celelalte șapte planete care fac parte din sistemul solar.


Dacă înțelegem așa acest verset, putem oarecum înțelege cât de puternic este Domnul Isus, având în vedere că ținea într-o singură mână șapte stele, iar pământul este abia a cincea planetă ca mărime dintre cele nouă planete ale sistemului nostru solar, în care soarele este enorm (este mai mare de aproximativ o sută zece ori decât pământul).

Și așa înțelegem că este Dumnezeu … de necuprins, de neîncadrat în timpul și spațiul nostru în care pur și simplu nu are loc, (dacă ne putem exprima așa).


2. În al doilea rând putem înțelege că Domnul Isus a folosit o critică constructivă atunci când a avut de transmis un mesaj unui om din Efes care avea probleme

Domnul Isus a început mesajul adresat lui apreciindu-i părțile bune :

Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi ; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi.

Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit”. (Apocalipsa 2 : 2 – 3 ; a se vedea și versetul 6)


3. Dar în al treilea rând, Domnul Isus i-a spus ce nu este în regulă la el (la omul respectiv) și anume faptul că și-a părăsit dragostea pe care a avut-o la început. (Apocalipsa 2 : 4)

Am spune noi că nu era chiar așa de rău dacă analizăm modul lui de viață, plusurile și minusul. Dar nu așa vede Domnul Isus.

Iar mesajul a continuat cu o avertizare foarte serioasă dar s-a încheiat într-un ton pozitiv. Dacă persoana respectivă își modifica modul de viață și se îndrepta din punct de vedere spiritual, avea parte de promisiunile Lui Dumnezeu !


Dumnezeu să ne ajute și pe noi să mustrăm cu blândețe și să nu încercăm corectarea altora atunci când noi avem nevoie de îndreptarea vieții. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :