303. SELECTEAZĂ CORECT 99. FORME DE GELOZIE [Geneza 30.1–2 I Numeri 15.11-14 I Exod 20.1–6]

303. SELECTEAZĂ CORECT 99. FORME DE GELOZIE

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 30 : 1 – 2 I Numeri 15 : 11 – 14 I Exod 20 : 1 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Octombrie 2022 I

Și astăzi vom analiza gelozia amintind trei forme de manifestare a geloziei și anume gelozia : umană, demonică și Divină.

Reamintim faptul că gelozia este definită ca fiind o : „Grijă obsedantă de a păstra numai pentru sine ceva iubit cu pasiune”. (Micul dicționar acadvom aminti câteva aspecteemic, ediția a II-a, 2010)

Gelozia poate să fie constructivă sau distructivă. Acolo unde apare, gelozia constructivă aduce progresul, deoarece căuta să ajung și voi și fi mai aproape de Dumnezeu sau voi face mai bine ceea ce făceam până azi și voi lucra pentru Dumnezeu mai mult decât până acum !

Dar există și gelozia distructivă care constă în sabotarea unei lucrări, fără a pune altceva mai bun în loc. Ce metode sunt folosite ? Uneori doar rostim cuvinte (spunem noi) dar nu acționăm într-un altfel de mod.

Dar cu fiecare vorbă pe care o spunem altuia, plantăm o sămânţă în pământul viitorului nostru, pământ care ne va da recolta pe care noi am semănat-o.

Ce am gândit, vorbit sau făcut altuia, (dacă noi nu ne vom cere iertare), vom secera din partea altora, iar secerişul va fi mult mai bogat decât semănatul. Aşa învăţăm din greşelile noastre că există Dumnezeu, există Cineva care vede, aude şi are toată puterea de-a decide disciplinarea care ni se cuvine … pentru binele nostru !

Iar atunci când mintea, gura etc., au tendinţa să ne-o ia înaintea autocontrolului ne vom aminti că maşina vieţii noastre are şi frână nu numai pedală de acceleraţie !


Să amintim pe scurt cele trei forme ale geloziei, ale dorinței de posesiune asupra cuiva.

În primul rând amintim :

1. Gelozia umană

Este descrisă în cartea Geneza 30 : 1 – 2 scrie că atunci :

Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pizmuit pe sora sa şi a zis lui Iacov : „Dă-mi copii, ori mor !” Iacov s-a mâniat pe Rahela şi a zis : „Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, care te-a oprit să ai copii ?


Nu știm dacă Rahela știa ce-a spus Lea după nașterea fiecărui copil. Prin cuvintele ei, Lea arătând aceeași dorință, ca Iacov să fie tot mai mult al ei.


În al doilea rând amintim :

2. Gelozia demonică

În Numeri 15 : 11 – 14 este amintit acest aspect al vieții.

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis : „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le : „Dacă păcătuieşte nevasta cuiva faţă de bărbatul ei şi-i este necredincioasă ; dacă altul se culcă cu ea, şi lucrul este ascuns de bărbatul ei ; dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei şi fără să fie prinsă asupra faptului ; – şi dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui care nu s-a pângărit …”.

Duhul rău este opus Duhului Sfânt. Dar noi știm că în momentul în care un om alege să facă un păcat poate trece prin ce a trecut Saul când : „Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul ; şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul”. (I Samuel 16 : 14)

Faptul că apare duhul rău și apar manifestările demonice este în sine un semnal de alarmă.

Dar în cazul lui Saul, acesta a fost doar primul pas, care avea rolul de avertizare, de atenționare a omului. Dacă Saul ar fi regretat și dacă și-ar fi cerut iertare, Duhul Domnului ar fi venit din nou peste Saul și totul ar fi fost foarte bine din nou.

Dar Dumnezeu a știut că Saul a decis să înainteze pe calea răului iar ceea ce-a făcut nu a fost un simplu accident ci era o lovire intenționată. Poate de aceea l-a și uns pe David ca împărat (a se vedea I Samuel 16 : 13).

Dar decăderea lui Saul a continuat și în I Samuel 28 : 15 – 16 este scris că :

Samuel a zis lui Saul : „Pentru ce m-ai tulburat, chemându-mă ?” Saul a răspuns :

„Sunt într-o mare strâmtorare : filistenii îmi fac război, şi Dumnezeu S-a depărtat de la mine ; nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise. Şi te-am chemat să-mi arăţi ce să fac.”

Samuel a zis : „Pentru ce mă întrebi pe mine când Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău ?


Aici sunt descriși următorii doi pași care au urmat după ce Duhul Domnului S-a îndepărat de Saul. S-a îndepărat de el și Dumnezeu (deoarece Saul L-a îndepărat de el deși putea foarte bien ca să Se apropie de Dumnezeu) iar această îndepăratare a fost urmată de-al treilea pas. Și „Domnul S-a depărtat” de Saul „şi S-a făcut vrăjmaşul” lui.

Cumva, se poate spune aici că există o îndepărtare a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Iar când Fiul (care este Mijlocitorul, care intermediază refacerea legăturii cu Dumnezeu) este îndepărat de-un om prin alegerile lui,totul s-a terminat. În aceeași zi, Saul și-a sfârșit viața.Pentru a fi atenți la modul în care ne raportăm la Dumnezeu, în al treilea rând amintim :

3. Gelozia Divină

În Exod 20 : 1 – 6 scrie că :

Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis : „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.

Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.”


Dumnezeu să mă ajute să fiu atent la modul în care-mi trăiesc viața, să fiu atent la călăuzirea Duhului Sfânt și la avertizările pe care Domnul Isus mile dă sub diferite forme pentru ca nu cumva să stârnesc mai ales gelozia Divină !

Doamne ajută și Doamne dă izbândă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :