290. SELECTEAZĂ CORECT 86. RĂZVRĂTIREA sau ADEVĂRATUL CARACTER [Romani 9.13 I 2 Împărați 8.11–13 I Geneza 28.6–9]

290. SELECTEAZĂ CORECT 86. RĂZVRĂTIREA sau ADEVĂRATUL CARACTER

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 9 : 13 I 2 Împărați 8 : 11 – 13 I Geneza 28 : 6 – 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Octombrie 2022 I

Opusul supunerii este răzvrătirea. Omul credincios se supune autorității dar omul răzvrătit se răscoală împotriva autorității chiar dacă poate nu o face într-un mod verbal, ci dar o arată prin atitudinea adoptată și prin faptele lui.

Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.” (Romani 9 : 13)

Atunci când citim aceste cuvinte pe care nu le-a spus un om, ci direct Dumnezeu, ne este greu să înțelegem atitudinea pe care Dumnezeu a avut-o față de un copil care nu era încă născut.

Chiar pare a fi nedreaptă, deoarece ne gândim la un bebeluș ca fiind inocent, frumos, un simbol al purității. Dar Dumnezeu nu este om. EL este Atotcunoscător iar cuvintele spuse despre Esau ar putea fi înțelese mai bine, dacă amintim un alt exemplu din Biblie în care este descris darul de cunoștință, care este specific darurilor de descoperire ale Duhului Sfânt.


În cartea II Împărați 8 : 11 – 13 scrie că :

Omul lui Dumnezeu şi-a pironit privirea asupra lui Hazael şi s-a uitat ţintă la el multă vreme ; apoi a plâns.

Hazael a zis : „Pentru ce plânge domnul meu ?” Şi Elisei a răspuns : „Pentru că ştiu răul pe care-l vei face copiilor lui Israel ; vei pune foc cetăţilor întărite ale lor ; vei ucide cu sabia pe tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii lor şi vei spinteca pântecele femeilor însărcinate.”

Hazael a zis : „Dar ce este robul tău, câinele acesta, ca să facă lucruri aşa de mari ?” Şi Elisei a zis : „Domnul mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei.”


Aparent am spune că Hazael avea dreptate, nu Elisei, dar dacă citim ce a făcut Hazael după doar câteva zile vom constata că Dumnezeu a spus adevărul, iar adevăratul caracter de om răzvrătit al lui Hazael (care până atunci era un rob credincios stăpânului) a ieșit la iveală.

La fel a fost Esau. Iacov a fost un copil supus dar Esau a fost un răzvrătit care așa a decis el să trăiască, exact ca unii răzvrătiți de azi, care uneori plâng și cer binecuvântarea Tatălui din Cer, dar de fapt prin tot ceea ce fac arată realitatea. Care este ? Ei sunt împotriva Lui Dumnezeu.


În Geneza 28 : 6 – 9 scrie că :

Esau a văzut Isaac binecuvântase pe Iacov şi-l trimisese la Padan-Aram, ca să-şi ia nevastă de acolo, şi că, binecuvântându-l, îi dăduse porunca aceasta : „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan.”

A văzut Iacov ascultase de tatăl său şi de mama sa şi plecase la Padan-Aram. Esau a înţeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac.

Şi Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, şi sora lui Nebaiot”.


Poate că, în sfârșit Isaac s-a întrebat :

  • Pe cine am vrut să binecuvântez ?
  • Aceasta este adevărata față a lui Esau ?
  • Deci alegerile lui de până acum nu au fost la întâmplare, ci au fost bine gândite … ?

Despre alegerile lui anterioare scrie în Geneza 26 : 34 – 35 unde este notat că :

La vârsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, şi pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac şi Rebeca”.

Această propoziție se traduce astfel :

Care au fost o durere a duhului pentru Isaac și pentru Rebeca”.

Părinții credincioși care au un copil care s-a căsătorit „în lume” (cum spunem noi) pot înțelege foarte bine ce scrie aici.

  • Ne gândim aici, nu doar la neascultare ci mult mai grav la răzvrătirea copilului care a decis în mod clar să facă un pas cu care părinții nu sunt acord.
  • Apoi aici vorbim și de alte valori spirituale.
  • Iar amărăciunea vine și din comportamentul lipsit de evlavie.

Când citim în Romani 9 : 13 despre Esau că : „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât” ni se pare ceva nedrept, dar de fapt, Dumnezeu știa ce atitudine va lua Esau, ori răzvrătirea, răscoala împotriva părinților este mai mult decât un păcat deoarece nu este o greșeală, ci este o alegere conștientă care arată adevărata atitudine a inimii.


În Isaia 1 : 2 scrie :

Ascultaţi, ceruri, şi ia aminte, pământule, căci Domnul vorbeşte : „Am hrănit şi am crescut nişte copii, dar ei s-au răsculat împotriva Mea”.

Iar în versetul 4, Dumnezeu spunea despre ei că sunt :

copii stricaţi ! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele …”.

Tot lui Isaia, Dumnezeu i-a spus :

Scrie că : „Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor : „Să nu vedeţi !”, şi prorocilor :

„Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, prorociţi-ne lucruri închipuite ! Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel !” [Isaia 30 : 9 – 11]


Aici este descris omul răzvrătit, omul care a decis să preia conducerea asupra vieții lui și care în mod conștient nu doar că se opune autorității … ci i se împotrivește pe față.

Dacă ne întoarcem la versetul întîi din Isaia 30, găsim descris și modul de acțiune :

Vai – zice Domnul – de copiii răzvrătiţi, care iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu şi îngrămădesc astfel păcat peste păcat ! Ei se coboară în Egipt fără să Mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui faraon şi să caute un adăpost sub umbra egiptenilor !


Ne vom opri aici încheind cu o rugăciune :

Doamne Isuse, dă-mi și mie Harul de-a vedea cine sunt eu cu adevărat. Arată-mi cum mă vezi TU și transformă și viața mea și fă-o să fie așa cum vrei TU ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :